ΣΒΑΠ: Σε αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεις της μεταποίησης μέχρι να ισορροπήσουν οι τιμές στην ενέργεια

Newsroom
Μοιράσου το
ΣΒΑΠ: Σε αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεις της μεταποίησης μέχρι να ισορροπήσουν οι τιμές στην ενέργεια
Ο κ. Μαθιός παρέδωσε υπόμνημα με τις θέσεις του ΣΒΑΠ στο οποίο αφού αναλύεται η όλη κατάσταση, προτείνονται λύσεις εν όψει της διαμόρφωσης μέτρων παρέμβασης της κυβέρνηση.

Τον προβληματισμό επιχειρήσεων της μεταποίησης να περιορίσουν ή και να αναστείλουν προσωρινά τις εγκαταστάσεις τους και τις εξαγωγικές δραστηριότητές τους, καθώς οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας επηρεάζουν σημαντικότατα την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, μετέφερε ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης Μαθιός στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα σε συνάντηση στο υπουργείο Ενέργειας με την Διοίκηση του Συνδέσμου, όπως ενημερώνει με δελτίο Τύπου ο ΣΒΑΠ.

Ο κ. Μαθιός παρέδωσε υπόμνημα με τις θέσεις του ΣΒΑΠ στο οποίο αφού αναλύεται η όλη κατάσταση και προτείνονται οι παρακάτω λύσεις εν όψει της διαμόρφωσης μέτρων παρέμβασης της κυβέρνησης:

«Υπό τις παρούσες συνθήκες οι ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες, αναγκάζονται να περιορίσουν ή και να κλείσουν προσωρινά τις εγκαταστάσεις τους. Ιδιαίτερα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις η συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση επηρεάζει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές καθώς το ενεργειακό κόστος αποτελεί υψηλό μερίδιο του κόστους παραγωγής και δραστηριότητας τους. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι οι πιο εκτεθειμένες στις δραματικές αυξήσεις των τιμών του ρεύματος και του φυσικού αερίου.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης προτείνουμε τα παρακάτω 7 μέτρα και σας καλούμε για την άμεση αξιολόγηση, συζήτηση και εφαρμογή τους:

1. Προστασία των καταναλωτών Μέσης Τάσης (ΜΤ) από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με παροχή δυνατότητας για επιλογή τιμολογίου (σταθερό για 1-2 έτη, κυμαινόμενο με ανώτατο πλαφόν ή ανοικτό), ώστε να περιοριστεί η απόλυτη εξάρτησή από την χρηματιστηριακή τιμή ενέργειας. Δυνατότητα σύναψης ειδικής τιμής για τους καταναλωτές ΜΤ και ιδιαίτερα για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις με τους παρόχους Ηλεκτρικής Ενέργειας (ανάλογα με το ενεργειακό προφίλ, το ύψος κατανάλωσης, τη συνεχή και σταθερή κατανάλωση κλπ και εφαρμογή μπόνους εκπτώσεων) – να εφαρμοσθεί ότι γίνεται και στους καταναλωτές υψηλής τάσης (ΥΤ) – εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης καταναλωτών ΜΤ & ΥΤ με κοινά κριτήρια.

Αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης, σήμερα η τιμή υπολογίζεται με το μηχανισμό της επόμενης μέρας και βασίζεται στη μεταβολή των τιμών του ΦΑ. Με αυτό το μηχανισμό και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αποθέματα ασφάλειας, οι ημερήσιες μεταβολές είναι μεγάλες και μεταφέρονται στην κατανάλωση.

Τη σύναψη μεσοπρόθεσμων συμβάσεων των επιχειρήσεων MT με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση το μέσο συνολικό κόστος ενέργειας και με πρόβλεψη ασφαλίστρου κινδύνου έναντι ακραίων διακυμάνσεων των χρηματιστηριακών τιμών

2. Αφαίρεση-και όχι αναστολή- της χρέωσης υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) & του Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) για τις επιχειρήσεις ΜΤ:
α. Το τιμολόγιο των ΑΠΕ δεν αντιστοιχεί στο μικρότερο κόστος που έχουν. Τα υπερβάλλοντα έσοδα των ΑΠΕ πρέπει να διανεμηθούν, ώστε να μειωθεί η τιμή της ενέργειας.
β. Με την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών να έχει ολοκληρωθεί κατά ένα μεγάλο και ικανοποιητικό ποσοστό μέχρι σήμερα, υποχωρούν οι χρεώσεις ΥΚΩ που επιβάρυναν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξοικονόμηση από τα έργα που υλοποιήθηκαν την τελευταία τριετία αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ και αναμένεται να προσεγγίσει το 1,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. Αυτό το αποθεματικό να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις ΜΤ.
γ. Δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το σύνολο των επιχειρήσεων, με την κατανάλωση να εισάγεται ως κριτήριο επιλεξιμότητας, ώστε να επιτρέπεται η ένταξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ΜΤ.
δ. Οι επιχειρήσεις ΜΤ που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών αλλά και αυτές που έχουν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα να μην χρεώνονται με ΕΤΜΕΑΡ.

3. Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην Ηλεκτρική Ενέργεια και στο Φυσικό Αέριο:
α. Για τις επιχειρήσεις με αμιγώς εξαγωγικό προφίλ να επιστρέφεται ο ΕΦΚ συναρτήσει της αξίας των εξαγωγών τους, όπως ακριβώς γίνεται και με το πετρέλαιο. Ειδικά για τις ενεργοβόρες εξαγωγικές επιχειρήσεις που η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο αποτελούν μεγάλο μερίδιο του κόστους παραγωγής τους, ο ΕΦΚ αποτελεί αντίστοιχα σημαντικό μέρος του λογαριασμού της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.
β. Η χρέωση του ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο να γίνεται με βάση τους ελάχιστους δείκτες που ορίζει η αντίστοιχη οδηγία της ΕΕ.

4. Net Metering – η λύση στις αυξήσεις ρεύματος. Θα αποτελέσει όντως λύση με:
α. Αξιοποίηση από τα αρμόδια Υπουργεία σε συνεργασία με τις Περιφέρειες όλων των διαθέσιμων πόρων και των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται από την ΕΕ για επιδότηση των επιχειρήσεων ΜΤ για επενδύσεις σε ΑΠΕ.
β. Απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των φωτοβολταϊκών μέσω fast track διαδικασιών.
γ. Εφαρμογή του Virtual Net Metering για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ΜΤ, που το μέγεθος της κατανάλωσης τους αλλά και η γεωγραφική θέση που είναι εγκατεστημένες, τις δεσμεύουν και δεν καθιστούν πραγματοποιήσιμη την εφαρμογή του Net Metering με τις σημερινές ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. Π.χ. μία ενεργοβόρα βιομηχανία ΜΤ με εγκατεστημένη ισχύ 4 MWh, για να μπορέσει να εφαρμόσει το Net Metering χρειάζεται θεωρητικά έκταση 50 στρεμμάτων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γη που πρέπει να βρίσκεται είτε στο ίδιο οικόπεδο είτε σε όμορο. Είναι πρακτικά αδύνατον αυτή η μεγάλη έκταση να υπάρχει δίπλα σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις ΜΤ, πόσο ακόμα και να πληροί η έκταση αυτή τις προδιαγραφές για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (χρήση γης, κλίση, προσανατολισμός κλπ).
δ. Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών των δικτύων που αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν για να υποδεχθούν τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών που πρόκειται να λειτουργήσουν.

5. Δημιουργία ενός τύπου αφορολόγητου αποθεματικού στις επιχειρήσεις, ειδικά για την αντιμετώπιση αυτών των έκτακτων καταστάσεων.

6. Την παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις για αποπληρωμή των λογαριασμών που έχουν ήδη εκδοθεί με τις αυξημένες τιμές από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σε διάστημα έξι μηνών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ήδη επιβαρυμένη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

7. Άμεση εφαρμογή των μέτρων κατά της αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας και στήριξης των επιχειρήσεων αντίστοιχα με αυτά που εφάρμοσαν με ορατή ελάφρυνση άλλες χώρες του Νότου όπως η Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

07:56

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ

07:52

Τράπεζες: Πρόταση οριζόντιας επιδότησης του 50% της αύξησης στις δόσεις ευάλωτων δανειοληπτών

07:48

Ουκρανία: Σύμβουλος του Ζελένσκι υπολογίζει σε 13.000 τις απώλειες του ουκρανικού στρατού

07:41

ΤΑΙΠΕΔ – PPF: «Ποδαρικό» στο 2023 με ΣΔΙΤ διαγωνισμό 205 εκατ. ευρώ για τα νέα Δικαστικά κτήρια Αθηνών 

07:34

Προσφορές 29/12 για έργα άρδευσης/ύδρευσης σε Αμβρακία - Αμφιλοχία, Βάλτο, ύψους 52 εκατ. ευρώ

07:31

ελίν electricon: Η πιο αξιόπιστη επιλογή για οικονομικό ηλεκτρικό ρεύμα

07:28

Ρεύμα: Τα κλειδωμένα τιμολόγια Δεκεμβρίου «ασπίδα» στην άνοδο 30% στις τιμές χονδρικής - Προστατευμένοι οι καταναλωτές

07:24

PRODEA: Ποια είναι η επενδυτική στρατηγική της ΑΕΕΑΠ – Η «εικόνα» στο real estate και οι κλάδοι «αιχμής»

07:20

Intrakat: Μετά την ΑΜΚ «βλέπει» εξαγορές, break even και μέρισμα στους μετόχους

07:18

Αναζητούνται νέα πρόσωπα - Η μάχη της Μυκόνου - Ούτε ένα ευχαριστώ οι αναπληρωτές τομεάρχες του Πασοκ-Κιναλ

07:12

Τον SSM τον ρώτησαν; - Η «εγγονή» των Στέγγων - Πόσο πάει το τετραγωνικό στην Ακαδημίας - Γίνονται δουλίτσες στη Ριβιέρα

07:05

Το σκονισμένο ιδιωτικό τζετ του Έλβις Πρίσλεϊ ψάχνει για νέο βασιλιά του rock 'n' roll

23:59

Στη μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής του από τα μέσα του 2020 προχώρησε ο OPEC+

23:53

Κρεμλίνο: O ΟΑΣΕ χάνει το νόημά του

23:46

Οι συνδέσεις 5G θα φτάσουν τα 5 δισ. έως το τέλος του 2028

23:36

Ο Μπάιντεν «έτοιμος να συνομιλήσει» με τον Πούτιν υπό έναν όρο

23:17

Μεικτά πρόσημα στη Wall Street - Το βλέμμα στα αυριανά στοιχεία για την οικονομία

23:02

Αντισημιτικό παραλήρημα από τον Κάνιε Γουέστ: «Μου αρέσει ο Χίτλερ»

22:51

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στη Διάσκεψη του Βερολίνου για την Ασφάλεια

22:32

HSBC: «Ψαλιδίζει» το 15% των ανώτατων στελεχών της παγκοσμίως

22:16

Υψηλά 2 εβδομάδων για το πετρέλαιο

22:04

Νέος πρόεδρος της Fed του Σικάγο ο οικονομολόγος Όσταν Γκούλσμπι

21:54

Σολτς - Στόλτενμπεργκ: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία

21:46

Τσιάρας: Θέτουμε ασφαλιστικές δικλείδες για την άρση του απορρήτου, που δεν υπήρξαν ποτέ στο παρελθόν

21:44

Γκάγκα: Μηνιαίο κίνητρο 250 ευρώ σε όλους τους γιατρούς του ΕΚΑΒ

21:37

Γαλλία: Ο κρύος καιρός απειλεί να προκαλέσει διακοπές ρεύματος την άλλη εβδομάδα

21:35

«Καλά νέα» από το μέτωπο του πληθωρισμού «βλέπει» ο Γουίλιαμς (Fed)

21:18

Μυστική δημοσκόπηση του Κρεμλίνου δείχνει ότι οι περισσότεροι Ρώσοι θέλουν διάλογο με την Ουκρανία

21:15

Χρυσός: H μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος από το 2020 - Πάνω από 1.800 δολάρια η ουγγιά

21:13

Η τεχνητή νοημοσύνη της Google Deep Mind έμαθε να παίζει πολύ καλά και Stratego!