Οικονομία | Ελλάδα
01-12-2021 | 19:26

«Τρέχουν» οι εξελίξεις για τη συμφωνία ΕΥΔΑΠ και Δημοσίου

«Τρέχουν» οι εξελίξεις για τη συμφωνία ΕΥΔΑΠ και Δημοσίου
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Εξελίξεις αναμένονται όσον αφορά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στην ΕΥΔΑΠ και το ελληνικό δημόσιο, μια εκκρεμότητα που πέραν της γνωστής υπόθεσης με το κόστος για το αδιύλιστο νερό, αφορούσε στους όρους ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για την προσεχή 20ετία.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται κινητικότητα και διεργασίες, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε (01/12) και διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης στο οποίο συζητήθηκε το θέμα αυτό, με τη διοίκηση της εταιρείας ύδρευσης να προωθεί με επιτυχία διαδικασίες ώστε επιτέλους να «κλείσει μια πληγή» ετών προς όφελος του δημοσίου, της επιχείρησης και των μετόχων της.

Κατά κάποιες πηγές θεωρείται θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της νέας σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρίας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αναφορικά με τους όρους ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έως τις 31.12.2040 αλλά και σε σχέση με την ανάθεση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης για τρία (3) έτη.

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία μεγάλη σε χρονική διάρκεια (20ετής), η ΕΥΔΑΠ αναμένεται να προχωρήσει και στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης η οποία θα επικυρώσει τη συμφωνία αυτή και θα δώσει τη σχετική άδεια στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ να προωθήσει την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, στην οποία μεγαλομέτοχος για λογαριασμό του δημοσίου είναι η ΕΕΣΥΠ (μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ), θα πιστωθεί το «κλείσιμο» μιας χρονίζουσας εκκρεμότητας.

Αυτό το «πακέτο» αποτελεί μια εκκρεμότητα που απασχολούσε την εισηγμένη, η οποία ευελπιστεί ότι σύντομα θα «πέσουν οι τελικές υπογραφές» μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων, της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» και της ίδιας της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.». Μάλιστα, πηγές της αγοράς σημείωναν ότι το deal δεν αποκλείεται να «κλείσει» μέχρι το τέλος του 2021, καθώς κάτι τέτοιο αποτελούσε στόχευση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, αν και συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις δίνεται ένα σχετικό περιθώριο και σχετικές εξουσιοδοτήσεις με ισχύ κάποιων μηνών.

Να θυμίσουμε ότι στις 30 Ιουνίου 2021, ανανεώθηκε μέχρι τις 31.12.2040 το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με το Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α΄/30-6-2021). Βάσει της τροπολογίας με την οποία είχε «περάσει» η συμφωνία το καλοκαίρι, «ανανεώνεται μέχρι τις 31/12/2040 το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην ΕΥΔΑΠ με νόμο του 1999. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ ορίζονται οι όροι της ανανέωσης, το τίμημα για την προμήθεια ακατέργαστου ύδατος, ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του δικαιούχου, ο τρόπος ελέγχου της ποιότητας των μετρήσεων και άλλες παράμετροι».

Υπενθυμίζεται επίσης ότι αναφορικά με την οριστική τακτοποίηση του τιμήματος του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου ύδατος για την περίοδο 2013 έως 2020 και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, καθώς και τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών της συμβούλων, η ΕΥΔΑΠ, έχει σχηματίσει πρόβλεψη για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος για την περίοδο 2013-2020, ύψους 157,5 εκατ. ευρώ.

Βάσει όσων είχε αναφέρει προ περίπου διμήνου η ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της οικονομικής κατάστασης (6μήνου), «την τρέχουσα περίοδο η σχηματισθείσα πρόβλεψη για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 3,9 εκατ. περίπου, το οποίο έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Ο υπολογισμός της σχηματισθείσας πρόβλεψης βασίστηκε στις συζητήσεις με το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και στα σχέδια συμβάσεων που έχουν καταρτιστεί (Σύμβαση Αποκλειστικού Δικαιώματος και Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης) προς οριστική συμφωνία και έγκριση.

Με βάση τα σχέδια των συμβάσεων αυτών, η Εταιρεία αναλαμβάνει για τα τρία πρώτα έτη, τη συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, με ετήσια κατ’ αποκοπή αμοιβή. Η ετήσια αυτή αμοιβή για τα έτη 2021-2023 δεν θα καταβληθεί από την Εταιρεία Παγίων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχεδίων συμβάσεων, τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των τιμών προμήθειας του Ακατέργαστου Ύδατος καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, δηλαδή για τα έτη 2021 έως 2040. Κατά συνέπεια τα ποσά αυτά θα επιμεριστούν στα έτη αυτά και θα επιβαρύνουν αντίστοιχα το κόστος προμήθειας του Ακατέργαστου Ύδατος των ετών αυτών.

Σημειώνεται ότι από το τέταρτο (4) έτος, ή από τότε που θα αναδειχθεί νέος ανάδοχος, εφόσον υπάρξει σχετική παράταση έως ενός έτους, στην σχετική διαγωνιστική διαδικασία και αντίστοιχα στην Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα δικαιούται να εισπράττει κατ’ αποκοπή αμοιβή από την Εταιρεία Παγίων, για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, που θα προσφέρει».

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη προβεί σε αλλαγή του καταστατικού της και αναμένεται η τροποποίηση του Ιδρυτικού της Νόμου, ώστε να μπορεί να συμμετέχει μέσω κοινοπραξίας στο διαγωνισμό για το ΣΔΙΤ «Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των παγίων του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) για την κάλυψη των αναγκών της μείζονος περιοχής πρωτευούσης» και εξετάζει την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους τρίτων φορέων για την από κοινού συμμετοχή της στο διαγωνισμό αυτό.

Να σημειωθεί επίσης ότι στα αποτελέσματα 9μήνου γίνεται αναφορά ότι η αύξηση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο σχηματισμό πρόβλεψης αδιύλιστου ύδατος η οποία ανήλθε στα 5,8 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ενίσχυση του κύκλου εργασιών 4% για την ΕΥΔΑΠ στο 9μηνο