Ελλάδα
24-11-2021 | 12:36

Νέος Αναπτυξιακός: Με διαδικασίες εξπρές η έγκριση και υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων

Μαρίνα Φούντα
Μοιράσου το
Νέος Αναπτυξιακός: Με διαδικασίες εξπρές η έγκριση και υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην αλλαγή του αναπτυξιακού πρoτύπου της Ελλάδας και τη μεταμόρφωσή της σε μια φιλική στις επενδύσεις χώρα στοχεύουν οι τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που παρουσιαστήκαν το πρωί της Τετάρτης από την ηγεσία του υπουργείου.

Πρόκειται για το σχέδιο νόμου για τις Στρατηγικές επενδύσεις, τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και για το νομοσχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, τα οποία, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, έχουν στόχο τη διευκόλυνση της ζωής και της δραστηριότητας των επενδυτών, ώστε η Ελλάδα να θεωρείται μια χώρα που δίνει λύσεις και όχι μια χώρα που δημιουργεί προβλήματα.

Τα εν λόγω σχέδια νόμου στοχεύουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών ως προς την αδειοδότηση των επενδύσεων, μειώνουν τη γραφειοκρατία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας των επενδυτών.

Με τις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, μειώνεται στις 60 μέρες η εκκαθάριση των αιτήσεων και στις 100 μέρες η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων, όταν μέχρι πρότινος απαιτούνταν 2,5 χρόνια και τα επενδυτικά σχέδια παρέμεναν «κολλημένα».

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή εντός του Δεκεμβρίου, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ψηφιστεί το σχέδιο Νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις. 

Με τον νέο χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων, προβλέπονται προσαυξημένα ποσοστά ενισχύσεων στο σύνολο σχεδόν των περιφερειών. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου.
Όπως εξήγησε, στις ιδιωτικές επενδύσεις επιταχύνονται οι διαδικασίες με νέο πληροφοριακό σύστημα, ενώ όλα τα επενδυτικά σχέδια άνω των 700.000  ευρώ θα ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές. Όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης, με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, μηδενίζεται η ενίσχυση στην Αττική και δίδονται θεαματικές αυξήσεις στις περιφέρειες. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να λάβουν επιχορηγήσεις έως και 70%.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος Αναπτυξιακός προβλέπει τη δημιουργία 13 ειδικών καθεστώτων ενισχύσεων, τα οποία προβλέπουν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αλλά και τις μορφές των κινήτρων που θα χορηγούνται:

1 Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: Σκοπός του εν λόγω καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

2 Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων: Αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

3 «Νέο Επιχειρείν»: Ενισχύονται νέοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

4 Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

5 Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία: Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.

6 Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία: Ενισχύονται επιχειρηματικές δραστηριότητες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.

7 Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα: Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

8 Επιχειρηματική εξωστρέφεια: Παρέχονται κίνητρα σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

9 Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων: Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

10 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Στοχεύει στην ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

11 Μεγάλες επενδύσεις: Αφορά μεγάλα επενδυτικά σχέδια σε κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.

12 Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας: Σκοπός είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

13 Επιχειρηματικότητα 360°: Αφορά επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα. Πρόκειται για αρχικές επενδύσεις και ενισχύονται πρόσθετες δαπάνες προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Νομοσχέδιο για στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τη βεβαιότητα πως θα φέρει στη χώρα μεγάλες επενδύσεις, ενώ από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ν. Παπαθανάσης, έκανε λόγο για μια «Βίβλο» των στρατηγικών επενδύσεων που θα οδηγήσει στη δημιουργία φιλο-επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και θα αυξήσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα τρία νομοσχέδια περιλαμβάνουν ένα πλέγμα εργαλείων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των επενδύσεων.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο προκρίνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις και παρέχεται, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, ευελιξία των διαδικασιών ως προς την αξιολόγηση των επενδύσεων.

Νομοσχέδιο για δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, το νομοσχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση θα επιταχύνει τις διαδικασίες μετάβασης της Ελλάδας στο δρόμο της απολιγνιτοποίησης.

Με διάταξη του εν λόγω νομοσχεδίου, συστήνεται ειδική υπηρεσία δίκαιης μετάβασης, η οποία θα έχει τον κεντρικό σχεδιασμό, θα προγραμματίζει και θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Δεν τίθεται θέμα νέου lockdown - Εκτός τόπου και χρόνου η συζήτηση για νέα μέτρα στήριξης

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο κ. Γεωργιάδης απέκλεισε το ενδεχόμενο νέου lockdown στη χώρα. «Δεν θα υπάρξει κανένα μέτρο που θα επηρεάσει τη ζωή των εμβολιασμένων, καθώς δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να το κάνουμε. Οι εμβολιασμένοι δεν κινδυνεύουν να πεθάνουν. Κινδυνεύουν να νοσήσουν. Άρα δεν υπάρχει βάση να περιορίσεις ατομικές ελευθερίες σε ανθρώπους που δεν κινδυνεύουν», σημείωσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε εκτός τόπου και χρόνου τη συζήτηση για νέα μέτρα στήριξης. «Δεν μπορούν να υπάρξουν νέα οικονομικά μέτρα σε συνθήκες πληθωρισμού σαν αυτές», τόνισε. «Πρέπει όλοι να καταλάβουν πού βρισκόμαστε», είπε για να συμπληρώσει πως στόχος όλων των μέτρων είναι να «έχουμε γιορτές με την αγορά να λειτουργεί».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.