Ελλάδα
15-10-2021 | 08:03

Ποιον οικοδομικό/ενεργειακό διαγωνισμό «βγάζει» ο Δήμος Αθηναίων

Σχολείο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», συνολικού ύψους 5,74 εκατ. ευρώ προχώρησε προχτές ο Δήμος Αθηναίων.

Η σύμβαση αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές επεμβάσεις, απαραίτητες για την ενεργειακή αναβάθμιση σε πέντε σχολικές μονάδες (6 κτίρια) και σε δύο κτίρια υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 τμήματα τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις.

Το Τμήμα 1 αφορά στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με δαπάνη εργασιών συνολικά 1.180.956,80 ευρώ (οικοδομικά: 935.671,80 € και ηλεκτρομηχανολογικά 245.285,00 €) και προϋπολογισμό έργου 2.056.004,79 ευρώ με ΦΠΑ.

Το Τμήμα 2 αφορά στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με δαπάνη εργασιών συνολικά 2.156.067,60 ευρώ (οικοδομικά: 1.178.862,60 € και ηλεκτρομηχανολογικά 977.205,00 €) και προϋπολογισμό έργου 3.683.995,22 ευρώ με ΦΠΑ.

Κατά συνέπεια, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 4.629.032,26 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 1.110.967,74 ευρώ, ήτοι συνολικής δαπάνης 5.740.000 ευρώ.  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανά τμήμα, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, χωρίς να υπάρχουν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα με την εφαρμογή του κριτηρίου του άρθρου. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά μόνο σε ένα από τα δύο τμήματα του έργου, δηλαδή δεν μπορεί να υποβάλλει προσφορά και στα δύο τμήματα του έργου.

Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου, όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση και χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και Ίδιους Πόρους (3.746786,01 ευρώ επιλέξιμη δημόσια δαπάνη πράξης και 1.993.213,99 ευρώ ίδιοι πόροι).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Μεγάλο διαγωνισμό οδοφωτισμού 53,65 εκατ. ευρώ «βγάζει» ο Δήμος Αθηναίων