Ελλάδα
04-10-2021 | 20:01

Ελλάδα 2.0: Όλα τα βήματα για την εκταμίευση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης 

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Ελλάδα 2.0: Όλα τα βήματα για την εκταμίευση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης 
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σειρά ελέγχων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χορήγηση των δανείων, θα υπάρχει για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, τα οποία βρίσκονται προ των πυλών.

Μετά τη δημόσια πρόκληση προς τις τράπεζες που αναρτήθηκε την Παρασκευή στον διαδικτυακό ιστότοπο «Διαύγεια», οι τράπεζες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, με σκοπό την παροχή πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις, θα υποβάλουν αίτηση προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών. 

Για τον έλεγχο των αιτήσεων θα κάνει η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων, τριμελές γνωμοδοτικό όργανο που θα συσταθεί και συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού.

Αφού οι αιτήσεις εγκριθούν, θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τις τράπεζες ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών θα καταθέσει τα προβλεπόμενα στη σύμβαση κεφάλαια σε ειδικό αποθεματικό  λογαριασμό που θα τηρεί το πιστωτικό ίδρυμα ή ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός θεσμός.

Στον Αποθεματικό αυτό Λογαριασμό, ως πρώτη δόση οι τράπεζες θα μπορούν να αιτηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών την εκταμίευση (α) €100.000.000, ή (β) €70.000.000 ή (γ) €40.000.000 ή (δ) €20.000.000.

Το ποσό της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ που εκταμιεύεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας, όπως αυτά προκύπτουν από τις τελευταίες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της. Εφόσον η τράπεζα έχει σωρευτικά: 

α) συνάψει συμβάσεις για δάνεια ΤΑΑ για συνολικό ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 60% της πρώτης δόσης κεφαλαίων ΤΑΑ, 

β) έχει εκταμιεύσει βάσει τέτοιων συμβάσεων προς τους τελικούς αποδέκτες ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 5% της πρώτης δόσης κεφαλαίων ΤΑΑ, και επιπλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα χορηγηθέντα δάνεια ΤΑΑ που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου του κεφαλαίου των χορηγηθέντων αυτών δανείων, 

τότε η τράπεζα θα δικαιούται να αιτηθεί την εκταμίευση πρόσθετων κεφαλαίων ΤΑΑ μέχρι ποσού ή (α) €100.000.000, ή (β) €70.000.000 ή (γ) €40.000.000 ή (δ) €20.000.000 («δεύτερη δόση κεφαλαίων ΤΑΑ»). Η ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται και για την εκταμίευση επιπλέον κεφαλαίων ΤΑΑ μετά τη Δεύτερη Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ και μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων του ΤΑΑ.

Οι συμβάσεις τραπεζών - επιχειρήσεων

Αφού υπογράψουν την επιχειρησιακή σύμβαση με το ΥΠΟΙΚ/ΤΑΑ, οι τράπεζες θα απευθύνουν εντός 20 ημερών δημόσια πρόσκληση προς επιχειρήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων και θα δέχονται τις σχετικές αιτήσεις.

Η διαδικασία ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα Δάνεια ΤΑΑ θα περιλαμβάνει: 

1) την αξιολόγηση της δυνατότητας δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τραπεζικούς όρους,

2) τον έλεγχο των ακόλουθων για το επενδυτικό σχέδιο: 

α) τον έλεγχο ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου, 

β) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle - DNSH), 

γ) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, 

δ) τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση με την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και την παρέμβασή του για τη στήριξη για τη ψηφιακή μετάβαση και τον υπολογισμό της συνεισφοράς του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους (Green and Digital Tagged investment budget), και 

ε) τον έλεγχο της συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις.

Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ θα υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού στους πέντε πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα. Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνες, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, το δε άθροισμα δεν μπορεί να υπερβεί το 50%. 

Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο στους πυλώνες πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης ή εξωστρέφειας, λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων ποσοστών, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ στο 30%, εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των ανωτέρω πυλώνων ανέρχεται σε τουλάχιστον 30%. 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκοπών των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδίως των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών, καθώς και της επίτευξης των σχετικών οροσήμων και στόχων, αρμόδιο είναι Επενδυτικό Συμβούλιο που συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Οδηγός δανείων Ελλάδα 2.0: Ποιες επενδύσεις και ποιες δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν

Σχέδιο Ανάκαμψης: Δρομολογούνται 3πλα επενδυτικά κίνητρα για μικρομεσαίους με φοροελαφρύνσεις, δάνεια και επιδοτήσεις

Πρεμιέρα τον Νοέμβριο για τα πρώτα δάνεια προς επιχειρήσεις από το Σχέδιο Ανάκαμψης