Ελλάδα
01-10-2021 | 15:19

Νέο στόχο για ανάπτυξη 6,1% το 2021 και 4,5% το 2022 θέτει το ΥΠΟΙΚ

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Νέο στόχο για ανάπτυξη 6,1% το 2021 και 4,5% το 2022 θέτει το ΥΠΟΙΚ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τις προβλέψεις στις οποίες θα βασίζεται το προσχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα ανακοίνωσε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο πόρισμα που οφείλει να συντάσσει βάσει του ρόλου του. Διαπιστώνει τη συμμόρφωση με τα όρια που προβλέπονται στο «Δημοσιονομικό Σύμφωνο» αλλά και αποκαλύπτει τη νέα τάση στο ΑΕΠ μετά το μεγαλύτερο «άλμα» ανάκαμψης του 2021.

Το ΥΠΟΙΚ λοιπόν εκτιμά πλέον πως το ΑΕΠ  φέτος θα ανακάμψει ταχύτερα,  με ρυθμό 6,1%  έναντι 3,6% πρόβλεψης στο Μεσοπρόθεσμο αλλά και εκτίμησης για άνοδό του κατά 5,9% που εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αντιθέτως για το 2022 το ΥΠΟΙΚ προβλέπει πλέον ανάπτυξη με ρυθμό 4,5%, έναντι πρόβλεψης για άνοδο του ΑΕΠ κατά  6,2% στο Μεσοπρόθεσμο.

Αθροιστικά στα 2 έτη ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ είναι ταχύτερος. Ωστόσο, επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις για βραδύτερη άνοδο από τον επόμενο χρόνο γιατί η ανάκαμψη από την πανδημία ήταν πιο ταχεία φέτος.

Το πόρισμα

Στο πόρισμα που υπογράφει ο πρόεδρος, Παναγιώτης Κορλίρας, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναφέρει πως δύο είναι τα στοιχεία που έχουν καθοριστικό ρόλο στις μακροοικονομικές προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2022.

  1. Η πρόβλεψη πως οι άμεσες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης θα συνεχίσουν να υποχωρούν κατά τη διάρκεια του 2022. Κατά συνέπεια, η σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας οδηγεί σε ισχυρή θετική μεταβολή του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος (2021), που θα συνεχιστεί και κατά το επόμενο (2022).
  2.  Η εκτίμηση ότι η συνολική επενδυτική δαπάνη της οικονομίας θα ανέλθει σε υψηλά επίπεδα ως αποτέλεσμα, αφενός της δυναμικής της ανάκαμψης του 2021, αφετέρου των πόρων που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Οι αβεβαιότητες

Βάσει των παραπάνω, εκτιμάται πως οι σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας αναφορικά με τις προβλέψεις τόσο του έτους 2021, πέραν των γεωπολιτικών παραγόντων όσο και του έτους 2022 σχετίζονται με:

· την επιβεβαίωση των θετικών εκτιμήσεων αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας,

· τις εξελίξεις στο πεδίο των τιμών της ενέργειας και άλλων παραγωγικών εισροών,

· την ομαλή και γρήγορη ενεργοποίηση των σχημάτων στήριξης των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF),

· ενδεχόμενες αναθεωρήσεις στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος.

Η αξιολόγηση

Αναφέρεται πως η εκτίμηση του προσχεδίου ότι ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά το έτος 2021 θα διαμορφωθεί σε 6,1%, αξιολογείται ως ρεαλιστική, μολονότι αποκλίνει σημαντικά από τις εκτιμήσεις των άλλων διεθνών οργανισμών.  Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση στις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών νεότερων στοιχείων σε σχέση με εκείνα που έχουν ενσωματώσει οι διεθνείς φορείς και ειδικότερα των ανακοινώσεων της ΕΛΣΤΑΤ (Σεπτέμβριος 2021) αναφορικά με την μεταβολή του ΑΕΠ κατά το β’ τρίμηνο του έτους.

Σημειώνεται ότι η ισχυρή μεταβολή του ΑΕΠ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο «αποτέλεσμα βάσης», δηλαδή στο ότι η οικονομική δραστηριότητα ανακάμπτει μετά από τη βαθιά ύφεση του 2020. Επίσης, η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος κινείται εντός του εύρους των οικονομετρικών εκτιμήσεων του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Η πορεία το 2022

Οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για την μεταβολή του ΑΕΠ το 2022 αναφέρεται πως εμφανίζονται περισσότερο συντηρητικές σε σχέση με τις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών, αλλά κινούνται κοντά στο ανώτατο όριο των αντίστοιχων προβλέψεων του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Οι διαφορές περιορίζονται σημαντικά εάν εξεταστεί η σωρευτική μεταβολή του ΑΕΠ κατά τη διετία 2021-2022. Ως εκ τούτου, το ΕΔΣ θεωρεί την πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών ως ρεαλιστική.

Η πρόβλεψη για τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά το έτος 2022 (+4,5%) προκύπτει ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 2,9%, η δημόσια κατανάλωση θα περιοριστεί κατά 2,8%, η συνολική επενδυτική δαπάνη θα αυξηθεί κατά 23,4%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο θα παραμείνει αρνητικό, παρουσιάζοντας όμως σημαντική βελτίωση της τάξης του 7,5%.

Οι προβλέψεις του Προσχεδίου για την μεταβολή του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για τα έτη 2021 και 2022 είναι αναθεωρημένες σε σχέση με αυτές του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 (ΜΠΔΣ). Για το 2021 η αναθεώρηση είναι προς τα πάνω, ενώ για το 2022 οι εκτιμήσεις είναι πιο συντηρητικές. Το αναθεωρημένο αυτό σενάριο κρίνεται ρεαλιστικό με δεδομένο τη δημοσίευση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ β’ τριμήνου, τα οποία συνηγορούν σε μία πιο ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ το 2021, σε σχέση με αυτή που είχε εκτιμηθεί στο ΜΠΔΣ. «Κατά συνέπεια οι προβλέψεις για το 2022 είναι εύλογο να είναι πιο συντηρητικές λόγω της εξασθένισης του «αποτελέσματος βάσης» το 2022».

Ιδιωτική κατανάλωση

Σε ό,τι αφορά το 2022, η κύρια πηγή αβεβαιότητας αφορά στην εξέλιξη της πανδημίας, αναφέρεται. «Εκτιμώντας ότι αυτή θα έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,9% κρίνεται εύλογη. Επιπλέον, η εκτιμώμενη πτώση του ποσοστού ανεργίας στο 14,3% αναμένεται να συνδράμει στην τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης». Ωστόσο, πηγή αβεβαιότητας αναφορικά με την προβλεπόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αποτελεί η μικρή αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν αμοιβής της μισθωτής εργασίας, η οποία προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 1,1%, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του πληθωρισμού (2,0%).

«Αυτό σημαίνει, πως η αύξηση των συνολικών αμοιβών της μισθωτής εργασίας (+3%), που αποτελεί βασική συνιστώσα της ιδιωτικής κατανάλωσης, εφόσον επιτευχθεί, θα προέλθει σχεδόν αποκλειστικά από την αύξηση του όγκου της μισθωτής απασχόλησης» επισημαίνεται

Για τη δημόσια κατανάλωση αναφέρεται πως λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας, προβλέπεται ο βαθμιαίος περιορισμός των καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά λόγω των μέτρων ελέγχου της πανδημίας. Δεδομένων των παραπάνω, είναι αναμενόμενη η μείωση της δημόσιας κατανάλωσης.

Επενδύσεις το μεγάλο στοίχημα

Για τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου επισημαίνεται πως η εκτίμηση για ενίσχυση των επενδύσεων το 2022 κατά 23,4% (ή κατά 4,83 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές) αποτυπώνει τον πλέον φιλόδοξο μακροοικονομικό στόχο του προσχεδίου. Το σύνολο αυτής της μεταβολής οφείλεται στη θετική επίπτωση που έχει ήδη και αναμένεται να έχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το ήμισυ (50%) της καθαρής αύξησης των επενδύσεων θα προέλθει από την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων και το υπόλοιπο μισό θα προέλθει από την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

«Κατά συνέπεια, η έγκαιρη και ομαλή απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η διασφάλιση ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα θα διοχετεύσει γρήγορα και Αξιολόγηση των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2022 4 αποτελεσματικά τα σχετικά κεφάλαια στην ιδιωτική οικονομία αποτελεί στοιχείο καίριας σημασίας για την υλοποίηση του αισιόδοξου αυτού σεναρίου» αναφέρεται.

Για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, επισημαίνεται πως οι εκτιμήσεις αναφορικά με την εξέλιξη των εισαγωγών και των εξαγωγών είναι σύστοιχες με τις εκτιμήσεις αναφορικά με την μεταβολή του ΑΕΠ και των άλλων επιμέρους συνιστωσών.

Ειδικότερα, σημειώνεται πως η αύξηση των εισαγωγών αγαθών (+9,7%) προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη εκείνης των εξαγωγών αγαθών (+2,7%)- σύμφωνα με τις αναλυτικές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών- στοιχείο το οποίο είναι αναμενόμενο λόγω της σημαντικής ανάκαμψης των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης που συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες σε εισαγόμενες πρώτες ύλες, μηχανήματα και καταναλωτικά αγαθά. Πάντως, η σχετική επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών υπεραντισταθμίζεται από τη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών, κυρίως λόγω της περαιτέρω ανάκαμψης του τουρισμού.

Συγκεκριμένα, οι τουριστικές εισπράξεις αναμένεται να ανέλθουν το 2022 σε 14,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά σχεδόν 60% σε σχέση με το 2021, παραμένοντας ωστόσο, κάτω από το επίπεδο του 2019 (προβλέπεται να κυμανθούν στο 79% των εισπράξεων του 2019), πρόβλεψη η οποία κρίνεται επιτεύξιμη.

Ως συμπέρασμα, αναφέρεται πως το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο «θεωρεί πως ο στόχος για ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά 4,5% το 2022, είναι επιτεύξιμος». «Σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υιοθετεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Προσχέδιου του Προϋπολογισμού 2022» αναφέρεται.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τιμές ενέργειας, πορεία πανδημίας & έσοδα τουρισμού θα κρίνουν που θα «κλείσει» ο προϋπολογισμός