Οικονομία | Ελλάδα
21-09-2021 | 08:05

Προχωρούν τα «πράσινα» Δικαστικά Μέγαρα σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Έδεσσα

Προχωρούν τα «πράσινα» Δικαστικά Μέγαρα σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Έδεσσα
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Βγήκε» και επισήμως από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ», μέσω του μοντέλου ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης αξίας ύψους 120 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή ή ανακατασκευή, ασφάλιση, διαχείριση και συντήρηση για διάστημα τριάντα (30) ετών τριών (3) νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Κιλκίς, στην Έδεσσα και στις Σέρρες και του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Ο Κύριος του Έργου είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνεται η λειτουργική ανακατασκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και η ανέγερση τριών (3) μεγάρων στο Κιλκίς, την Έδεσσα και τις Σέρρες, που περιλαμβάνει τα νέα κτίρια με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τριών νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 15η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα γίνει την πέμπτη (5η) κατά σειρά εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την Ημερομηνία Υποβολής, άρα την επόμενη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στον Ι.Φ.Σ. θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου κατά το Στάδιο Β.Ι της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα

Τα Δικαστικά Μέγαρα Έδεσσας, Σερρών και Κιλκίς θα πρέπει να καταταχθούν σύμφωνα με την ενεργειακή τους μελέτη, στην ανώτερη ενεργειακά κατηγορία Α+. Σύμφωνα με τον ενεργειακό σχεδιασμό τους απαιτείται η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), καθώς και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα κτήρια αυτά θα πρέπει να παρουσιάζουν ετήσια πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, αερισμό και ζεστό νερό χρήσης κάτω των 10 kWh/m2/έτος. Η όλη ενεργειακή μελέτη θα πρέπει να εκπονείται συμφώνα με τον ΚΕΝΑΚ, και να συμπληρώνεται με ειδικά υπολογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την προσομοίωση του κτιρίου με αναγνωρισμένα διεθνώς υπολογιστικά εργαλεία ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Παράλληλα, πρέπει να τεκμηριώνεται και η εξαιρετική περιβαλλοντική τους απόδοση με χρήση διεθνώς αναγνωρισμένης μεθοδολογίας περιβαλλοντικής αξιολόγησης (Environmental Assessment Method), όπως το LEED ή άλλη ισοδύναμη διεθνής μεθοδολογία (BREEΑM, DGΝB, HQE). Εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση θεωρείται αυτή που είναι ισοδύναμη ή καλύτερη από το χρυσό LEED.

Το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ως υφιστάμενο και ριζικά ανακαινιζόμενο κτήριο θα πρέπει να καταταχθεί σε ίδια κατηγορία ή ανώτερη από την ενεργειακή κατηγορία Β. . Σύμφωνα με τον ενεργειακό σχεδιασμό του απαιτείται η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας (ΝΖΕΒ) μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), καθώς και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δικαστικό Μέγαρο Κιλκίς (ανέγερση)

Στο Κιλκίς προβλέπεται η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου σε οικόπεδο εμβαδού 2.045,00 τ.μ. όπου σκοπός της ανέγερσης του νέου κτιρίου είναι η συγκρότηση του συνόλου των δικαστικών υπηρεσιών που αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε πολλαπλά και ακατάλληλα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κτίρια. Ο σχεδιασμός του νέου κτιρίου έχει γίνει με γνώμονα την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε επίπεδο εγκαταστάσεων και υποδομών και τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες για την έκβαση των δικαστικών υποθέσεων της πόλης. Ο γενικός σχεδιασμός του έργου βασίζεται πρωτίστως στη λειτουργική οργάνωση των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες δικαστικές υπηρεσίες και την επίλυση ουσιωδών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται και δυσχεραίνουν το έργο των δικαστικών λειτουργών στην πόλη. Το σύνολο των δικαστικών λειτουργιών του Κιλκίς θα είναι οι ακόλουθες: • Πρωτοδικείο • Ειρηνοδικείο • Εισαγγελία Πρωτοδικών • Ελεγκτικό συνέδριο.

Δικαστικό Μέγαρο Σερρών (ανέγερση)

Στις Σέρρες προβλέπεται η ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου σε οικόπεδο έναντι του Πάρκου Ηρώων συνολικής επιφάνειας 12.401,18 τ.μ. Σκοπός της ανέγερσης του νέου κτιρίου αποτελεί η στέγαση του συνόλου των υφιστάμενων δικαστικών λειτουργιών της πόλης των Σερρών. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο εγκαταστάσεων και υποδομών του νέου κτιρίου γίνεται με γνώμονα τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες για την έκβαση των δικαστικών υποθέσεων δικαιοδοσίας των Σερρών. Ο γενικός σχεδιασμός του έργου βασίζεται πρωτίστως στη λειτουργική οργάνωση των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες δικαστικές υπηρεσίες και την επίλυση ουσιωδών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται και δυσχεραίνουν το έργο των δικαστικών λειτουργών στην πόλη. Λαμβάνοντας τα ανωτέρω υπόψη, στο νέο κτίριο θα στεγάζονται τα παρακάτω: • Πρωτοδικείο • Εισαγγελία Πρωτοδικών • Ειρηνοδικείο • Πταισματοδικείο • Διοικητικό Πρωτοδικείο • Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων • Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών.

Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας (ανέγερση)

Στην Έδεσσα προβλέπεται η ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου σε οικόπεδο επί των οδών Κορυτσάς 15 και Δωδεκανήσου συνολικής επιφάνειας 2.122 τ.μ. Σκοπός της ανέγερσης του νέου κτιρίου αποτελεί η δημιουργία υψηλών προδιαγραφών κτιριακού συγκροτήματος που θα φιλοξενεί με ασφάλεια, οργάνωση και λειτουργικότητα τις δικαστικές υπηρεσίες που εντάσσονται στη δικαιοδοσία της Έδεσσας. Για πλήρη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας προβλέπεται ότι θα έχει εμβαδόν συνολικής μικτής επιφάνειας 4.368 τετραγωνικά μέτρα και σε αυτό θα στεγασθούν οι παρακάτω υπηρεσίες: • Πρωτοδικείο • Εισαγγελία Πρωτοδικών • Ειρηνοδικείο • Τμήμα μεταγωγών.

Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (ανακατασκευή)

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται η λειτουργική ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου στο υφιστάμενο οικόπεδο επί της 26ης Οκτωβρίου 1 συνολικής επιφάνειας 38.195,82 τ.μ.. στη Δυτική είσοδο της πόλης. Σκοπός της ανακατασκευής είναι να λυθούν τα χρόνια προβλήματα του κτιρίου που λειτουργεί πάνω από 60 έτη σχετικά με τις υποδομές, τη λειτουργικότητα του χώρου και ο περιορισμένος πλέον χώρος για την ομαλή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών. Ο γενικός σχεδιασμός του έργου ανακατασκευής του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης βασίζεται στην υφιστάμενη δομή του κτιρίου συνολικής επιφάνειας 38.195,82 τ.μ.. Σκοπός αποτελεί η ανακατασκευή του χώρου ούτως ώστε αυτός να επανέλθει σε πλήρη λειτουργικότητα μέσω της εκμετάλλευσης των υφιστάμενων χώρων και τον εκ νέου εργονομικό σχεδιασμό τους ούτως ώστε να γίνει η μέγιστη αξιοποίηση αυτών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την αποκατάσταση σημαντικών φθορών και της ανθεκτικότητας στις υποδομές του κτιρίου, τη λειτουργική του αναδιάταξη, την ενεργειακή του αναβάθμιση καθώς και την αισθητική του βελτίωση.

Η εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνει χώρα εκτός του συνήθους ωραρίου λειτουργίας των Δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, τα επί μέρους τμήματα που φιλοξενεί και θα συνεχίσει να φιλοξενεί το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης είναι τα παρακάτω: • Ειρηνοδικείο • Πταισματοδικείο • Εισαγγελία • Πρωτοδικείο • Εφετείο • Εισαγγελία εφετών • Γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης • Αίθουσες δικηγόρων • Δικαστήριο ανηλίκων - Υπηρεσία επιμελητών κοινωνικής αρωγής Θεσσαλονίκης • Τμήμα μεταγωγών • Λοιπά (γραφείο ΕΛΤΑ, φωτοτυπικό κέντρο, απομαγνητοφώνηση των πρακτικών, κυλικεία.

Η λειτουργική ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης αποσκοπεί στην αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων με εργονομικά κριτήρια, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων χώρων για τις ανάγκες των γραφείων του προσωπικού, τις αίθουσες των ακροατηρίων, καθώς και την αρχειοθέτηση του δικαστικού υλικού. Επιπλέον, θα αποκτηθεί και θα εγκατασταθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Όσον αφορά στο ίδιο το κτίριο, η ανακατασκευή προβλέπει την επισκευή του μέσω παρεμβάσεων για την αποκατάσταση δομικών προβλημάτων που σχετίζονται με την παλαιότητα του και την αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί η ανακατασκευή των υδραυλικών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους, την ικανοποίηση των απαιτήσεων της νέας διάταξης των εσωτερικών χώρων, καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητά τους κατά τη χρήση. Τυχόν ανάγκη τοπικών αποκαταστάσεων θα αντιμετωπιστεί με μεθόδους χαμηλής όχλησης, που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του κτηρίου.

Συνοπτικά ο επενδυτής θα υλοποιήσει:

● τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή(ανακατασκευή στην περίπτωση του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης), πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Έργου,

● το σύνολο των εργασιών κατασκευής (ανακατασκευή στην περίπτωση του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης), των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Έργου και εν γένει την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου του τεχνικού αντικειμένου του Έργου, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού, προκειμένου οι άνω υποδομές, εγκαταστάσεις και χώροι να είναι πλήρως λειτουργικοί και διαθέσιμοι για τον σκοπό που προορίζονται,

● τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια,

● τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του κάθε Δικαστικού Μεγάρου από το κτήριο στο οποίο τώρα στεγάζονται στο νέο δικαστικό μέγαρο που θα ανεγερθεί,

● την τεχνική διαχείριση και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, τη συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση (lifecyclecost), την τεχνική λειτουργία, την καθημερινή τεχνική διαχείριση και επιστασία για την ετοιμότητα σε θέση και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπως τα ανωτέρω θα εξειδικευθούν στα τεύχη δημοπράτηση του Έργου κατά την Β’ διαγωνιστική φάση.

Στην τεχνική διαχείριση και συντήρηση περιλαμβάνεται η περιοδική ανανέωση τμημάτων στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού, όπως αυτά ειδικότερα θα ορισθούν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά το στάδιο της οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και προδιαγραφών αποτελέσματος του έργου, ούτως ώστε κάθε κτήριο να πληροί σε όλη τη διάρκεια της Σύμπραξης τα απαιτούμενα επίπεδα λειτουργίας ενός σύγχρονου δικαστικού μεγάρου, την ασφάλιση των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του, την εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων, εφόσον οι τελευταίοι προσδιορισθούν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα σύμπραξη περιλαμβάνει δύο φάσεις:

(α) την Α΄ Φάση (προεπιλογή), που διέπεται από την παρούσα Πρόσκληση, σε ανταπόκριση προς την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας, και

(β) τη Β’ Φάση (διάλογος και υποβολή προσφορών), η οποία διακρίνεται περαιτέρω σε επιμέρους στάδια, ήτοι (i) Στάδιο Β.Ι, που διέπεται από την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο, και (ii) Στάδιο Β.ΙΙ, που διέπεται από την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, με την οποία ζητείται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.