Ελλάδα
20-09-2021 | 11:29

ΤτΕ: Πλεόνασμα 538 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούλιο

Newsroom
Μοιράσου το
ΤτΕ: Πλεόνασμα 538 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούλιο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Πλεόνασμα ύψους 538 εκατ. ευρώ κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούλιο του 2021 έναντι ελλείμματος 797 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΤτΕ, η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη  των εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 30,7% και 7,2% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές κατά 34,2% και 10,7% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 26,9% και 19,7% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 22,7% και 19% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα. 

To πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών σημείωσε αύξηση, η οποία οφείλεται πρωτίστως στη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και σε μικρότερο βαθμό, στην καταγραφή πλεονάσματος έναντι ελλείμματος στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών. Αντίθετα, το ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση (κατά 240,2% και 235,6% αντίστοιχα) σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020. Ωστόσο, οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε επίπεδο 61,4% εκείνων του Ιουλίου του 2019. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε κατά 31,2%, αν και το ισοζύγιο θαλάσσιων μεταφορών κατέγραψε βελτίωση. 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε, λόγω κυρίως της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2020. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων βελτιώθηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών των λοιπών, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομέων σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.  

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε μείωση κατά 889 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 7,0 δισ. ευρώ. 

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 29,6% και 13,9% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 25,4% σε τρέχουσες τιμές και 7,9% σε σταθερές τιμές. Ειδικότερα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν περίπου με τον ίδιο ρυθμό δηλαδή κατά 23,7% και 23,4%, αντίστοιχα σε τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 19,6% και 22,1% αντίστοιχα.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται πρωτίστως στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 51,4%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 139,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, αντιπροσωπεύοντας το 37,1% των εισπράξεων του 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν μείωση κατά 23,4%. 

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα έναντι ελλείμματος, κυρίως λόγω της μείωσης καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε μικρή μείωση.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιούλιο του 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου κεφαλαίων διπλασιάστηκε έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2020 και διαμορφώθηκε σε 48 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 96,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 666 εκατ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιούλιο του 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν μείωση κατά 50 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 441 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση κατά 2,9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 1,3 δισ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων κατά 663 εκατ. ευρώ. 

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού εξαιτίας της στατιστικής προσαρμογής (488 εκατ. ευρώ) που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων και της αύξησης της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους κατά 366 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση  των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα κατά 3,1 δισ. ευρώ (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 726 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 2,8 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 14,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 1,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων και κατά 938 εκατ. ευρώ σε τοποθετήσεις μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2,6 δισ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 12,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, δευτερευόντως, την αύξηση κατά 5,7 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Ιουλίου του 2021, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 9,4 δισ. ευρώ, παραμένοντας στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με εκείνο του Ιουλίου 2020.  

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.