Ελλάδα
22-07-2021 | 13:40

ΕΛΣΤΑΤ: Αδύναμες οι αφίξεις στον τουρισμό - Μείωση 74,7% στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και 69,4% στα ξενοδοχεία

Newsroom
Μοιράσου το
ΕΛΣΤΑΤ: Αδύναμες οι αφίξεις στον τουρισμό - Μείωση 74,7% στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και 69,4% στα ξενοδοχεία
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μείωση κατά 74,7% και 77,7% παρουσίασαν οι αφίξεις στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής και οι διανυκτερεύσεις το 2020, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια), που διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ενώ, παρατηρείται μείωση στις αφίξεις (69,4%) και στις διανυκτερεύσεις (71,9%) στα Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ, αλλά και για τα στοιχεία της Έρευνας Κίνησης Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ για το έτος 2020.

Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα Καταλύματα Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια) (2020)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια), που διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), παρατηρείται ότι, κατά το 2020, οι αφίξεις στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής ανήλθαν σε 1.685.802, έναντι 6.662.623 το 2019, και οι διανυκτερεύσεις σε 7.199.735 το 2020, έναντι 32.277.565 το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 74,7% και 77,7% αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών παρουσιάζουν μείωση κατά 84,1% και 84,6%, αντίστοιχα, καθώς και οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 45,8% και 46,8% αντίστοιχα. Σε επίπεδο Περιφέρειας παρατηρείται σημαντική μείωση σε όλες τις περιφέρειες με μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες τιμές των αφίξεων, στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (κατά 76,6% στις αφίξεις και 78,4% στις διανυκτερεύσεις), της Κρήτης (κατά 82,8% στις αφίξεις και 81,4% στις διανυκτερεύσεις) και της Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 84,8% στις αφίξεις και 89,2% στις διανυκτερεύσεις).

Εικόνα

Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα σύντομης διαμονής κατά το 2020 αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής την Ευρώπη (93,8% των αφίξεων και 96,1% των διανυκτερεύσεων) με σημαντική συμβολή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (70,5% των αφίξεων και 69,7% των διανυκτερεύσεων). Τη μεγαλύτερη συμμετοχή με βάση τις αφίξεις κατέχει η Γερμανία (16,9% των αφίξεων και 18,6% των διανυκτερεύσεων), η Γαλλία (15,4% των αφίξεων και 11,9% των διανυκτερεύσεων) και η Ιταλία (8,3% των αφίξεων και 8,1% των διανυκτερεύσεων). Από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζουν το Ηνωμένο Βασίλειο (16,9% των αφίξεων και 19,6% των διανυκτερεύσεων), η Ελβετία (και Λιχτενστάιν) (2,8% των αφίξεων και 2,7% των διανυκτερεύσεων) και η Σερβία (1,6% των αφίξεων και 1,9% των διανυκτερεύσεων). Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων σύντομης διαμονής, κατά χώρα μόνιμης διαμονής των τουριστών, του έτους 2020 έναντι του έτους 2019, σημαντική μείωση κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, παρατηρείται, για τις χώρες της Ευρώπης από τη Γερμανία (κατά 72,3% στις αφίξεις και 67,7% στις διανυκτερεύσεις), την Ιταλία (κατά 82,4% στις αφίξεις και 82,2% στις διανυκτερεύσεις) και την Ολλανδία (κατά 86,9% στις αφίξεις και 88,9% στις διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, μείωση παρατηρείται από την Αμερική με σημαντική συμβολή από τις ΗΠΑ (μείωση 94,6% στις αφίξεις και 93,4% στις διανυκτερεύσεις).

Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις στα Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ (οριστικά στοιχεία) (2020)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας, κατά το έτος 2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2019, στο σύνολο των καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ παρατηρείται μείωση τόσο στις αφίξεις, κατά 69,4%, όσο και στις διανυκτερεύσεις, κατά 71,9%. Συγκεκριμένα, κατά το 2020 σε σχέση με το 2019 παρουσιάζεται μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 76,6% και 76,4%, αντίστοιχα, καθώς και μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 50,4% και 48,4%, αντίστοιχα. Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ) το έτος 2020 ανήλθε σε 29,6%, έναντι 48,7% το έτος 2019.

Εικόνα

Από τη μηνιαία κατανομή των στοιχείων προκύπτει ότι, το 71,8% των αφίξεων και το 83,2% των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και στα κάμπινγκ της Χώρας, συγκεντρώνεται στους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο. Από τα στοιχεία της έρευνας κατά Περιφέρεια, παρατηρείται σημαντική μείωση της κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (72,0% στις αφίξεις και 73,1% στις διανυκτερεύσεις), της Κρήτης (71,9% στις αφίξεις και 74,7% στις διανυκτερεύσεις), της Αττικής (72,6% στις αφίξεις και 71,1% στις διανυκτερεύσεις) και της Κεντρικής Μακεδονίας (67,8% στις αφίξεις και 72,9% στις διανυκτερεύσεις). Το μεγαλύτερο μερίδιο κίνησης των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά το 2020, αναλογεί σε αλλοδαπούς, δηλαδή 55,7% του συνόλου των αφίξεων και 70,7% του συνόλου των διανυκτερεύσεων. Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά το 2020 αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής στην Ευρώπη (91,7% των αφίξεων και 95,0% των διανυκτερεύσεων) με σημαντικότερη συμβολή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (68,5% των αφίξεων και 71,4% των διανυκτερεύσεων).

Εικόνα

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή, με βάση τις αφίξεις, παρουσιάζουν η Γερμανία (24,5% των αφίξεων και 30,6% των διανυκτερεύσεων) και η Γαλλία (11,8% των αφίξεων και 8,6% των διανυκτερεύσεων). Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζει το Ηνωμένο Βασίλειο (17,0% των αφίξεων και 18,7% των διανυκτερεύσεων). Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά χώρα μόνιμης διαμονής των τουριστών, του έτους 2020 ως προς το 2019, με βάση τις απόλυτες τιμές των αφίξεων, σημαντική μείωση παρατηρείται για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γερμανία (58,6% στις αφίξεις και 60,0% στις διανυκτερεύσεις), από τη Γαλλία (64,3% στις αφίξεις και 68,6% στις διανυκτερεύσεις) και από την Ιταλία (83,4% στις αφίξεις και 84,8% στις διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, σε απόλυτες τιμές των αφίξεων, παρατηρείται σημαντική μείωση από το Ηνωμένο Βασίλειο (71,1% στις αφίξεις και 74,0% στις διανυκτερεύσεις) και από τη Ρωσία (96,4% στις αφίξεις και 97,9% στις διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, σημαντική μείωση παρατηρείται από την Αμερική και, ειδικότερα, από τις ΗΠΑ (93,2% στις αφίξεις και 91,9% στις διανυκτερεύσεις).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.