Ελλάδα
08-07-2021 | 08:08

ΕΕΣΥΠ: Η επιχειρησιακή δραστηριότητα θυγατρικών και συμμετοχών

ΕΕΣΥΠ: Η επιχειρησιακή δραστηριότητα θυγατρικών και συμμετοχών
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε μια… «ακτινογράφηση» - ενημέρωση για την επιχειρησιακή δραστηριότητα των θυγατρικών και των συμμετοχών του προχώρησε χτες η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, γνωστή και ως «Υπερταμείο», στο πλαίσιο της δημοσίευση της έκθεσης πρώτου τριμήνου 2021 επί των πεπραγμένων και των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων που ανέδειξε σε σχετικό του θέμα το insider.gr (αναφορικά με τις προοπτικές, τα οικονομικά μεγέθη της ΕΕΣΥΠ αλλά και μια συνοπτική παρουσίαση πεπραγμένων).

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

Όπως σημειώνεται, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021 η ΕΕΣΥΠ έλαβε τις Νέες Στρατηγικές Κατευθύνσεις από το Μοναδικό Μέτοχο της, το Υπουργείο Οικονομικών. Οι νέες στρατηγικές κατευθύνσεις θα αποτελέσουν το βασικό άξονα για τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ για την περίοδο 2022-2024, το οποίο πρόκειται να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ θα κατευθύνει με τη σειρά του τη στρατηγική και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των άμεσων και λοιπών θυγατρικών, με βασικό άξονα τη δημιουργία αξίας, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα που θα εκτείνεται έως και το 2024. Αυτή θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της βελτίωσης των οικονομικών τους επιδόσεων, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας την κοινωνική και την περιβαλλοντική διάσταση στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ειδικά για το 2021, κύριο μέλημα είναι η οικονομική σταθεροποίηση, έπειτα από τη μεγάλη υγειονομική κρίση που επηρέασε πολλές από τις δραστηριότητες των εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, βασική προτεραιότητα συνεχίζει να αποτελεί η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας για τις δημόσιες επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο και στους Έλληνες πολίτες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων τους. Παράλληλα, το 2021 είναι η χρονιά αναπροσαρμογής του πλαισίου και της νοοτροπίας της μητρικής εταιρείας προς τη λογική ενός πιο ενεργούς μετόχου.

Οι στόχοι του 2021 αναμένεται να οριστικοποιηθούν, έπειτα και από τη σχετική διαβούλευση με τις εταιρείες, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων και την παραγωγή απτών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Επιχειρησιακή δραστηριότητα των θυγατρικών

ΔΕΗ – Εφαρμογή του επικαιροποιημένου Business Plan για την περίοδο 2021-2023:

Εφαρμογή με ταχύτατους ρυθμούς του επικαιροποιημένου Business Plan για την περίοδο 2021- 2023 από τη διοίκηση της ΔΕΗ, στοχεύοντας σε μία οικονομικά σταθερή και περιβαλλοντικά βιώσιμη επιχείρηση. Είναι ένα φιλόδοξο αλλά και επιβεβλημένο πλάνο μετασχηματισμού, στα πρότυπα σύγχρονων εταιρειών στον κλάδο διεθνώς, που δρομολογείται μέσα από τρεις πυλώνες: Green Deal in Generation, Digitalization & Operational Efficiency, Customer Centricity. Ήδη η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ αγγίζει περίπου τα 2,1 δισ. ευρώ και το επαναλαμβανόμενο EBITDA στο πρώτο τρίμηνο του 2021 παρουσιάζεται βελτιωμένο σε σχέση με την περσινή περίοδο. Εντός στόχων είναι οι ενέργειες απολιγνιτοποίησης, η περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και η αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής. Η εμπορική δραστηριότητα της ΔΕΗ επίσης εξελίσσεται, με αναβαθμισμένο μοντέλο καταστημάτων και εξυπηρέτησης, αλλά και με την εισαγωγή νέων συνδυαστικών προϊόντων, ευέλικτων πακέτων και ενεργειακών υπηρεσιών. Παράλληλα, η ΔΕΗ προχωρά με τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχει θέσει για την ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτροκίνησης και τη διείσδυση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. To 2021 η Διοίκηση της εταιρίας στοχεύει σε σταθεροποίηση του επαναλαμβανόμενου EBITDA, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί και η επιτυχημένη επιστροφή της εταιρείας στις αγορές, μετά από 7 χρόνια, με την έκδοση δύο ομολογιών βιωσιμότητας συνολικού ποσού €775 εκατ.

ΕΥΑΘ – Καινοτόμες Δράσεις & Επενδύσεις με «Πράσινο» Αποτύπωμα:

Το πρώτο τρίμηνο του 2021 χαρακτηρίζεται από επενδύσεις με «πράσινο» αποτύπωμα, ενώ συνεχίζεται η συνεργασία της εταιρείας με το ΑΠΘ για την ανίχνευση του κορονοϊού στα λύματα. Η επέκταση του διυλιστηρίου νερού του Αλιάκμονα και η εν λειτουργία επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού είναι δύο έργα μεγάλης σημασίας, που δρομολογήθηκαν. Αντίστοιχα, έχουν ξεκινήσει μεγάλα έργα στον τομέα της αποχέτευσης, με σημαντικότερα την ενεργειακή αναβάθμιση του μεγάλου βιολογικού καθαρισμού και την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στον κόμβο Κ16. Οι στόχοι της εταιρείας για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, μέσα από τη μείωση 20% του υδατικού και 50% του ανθρακικού της αποτυπώματος έως το 2030, είναι αδιαπραγμάτευτοι.

ΕΥΔΑΠ – Συνέχιση υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος:

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, η ΕΥΔΑΠ συνέχισε την υλοποίηση του μείζονος επενδυτικού της προγράμματος που αφορά, μεταξύ άλλων, και σε έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεων υποδομών επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική. Κατά την υπ΄ όψιν χρονική περίοδο (9/2/2021) εκκίνησε τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση κατασκευής ενός τμήματος του ανωτέρω συνολικού δικτύου υποδομών αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα το διαγωνισμό για την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων της Νέας Μάκρης, Νέου Βουτζά και λοιπών οικισμών του Δήμου Μαραθώνα, καθώς και τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων υδάτων από τις ως άνω περιοχές στο τελικό αντλιοστάσιο, έργο συνολικού προϋπολογισμού €72,85 εκατ ευρώ πλέον ΦΠΑ. Περαιτέρω, κατά την ίδια υπό εξέταση χρονική περίοδο προχώρησε στην προκήρυξη και λοιπών έργων, όπως ενδεικτικά: α) Τη βελτίωση με ανακατασκευή του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, την κατασκευή - επέκταση νέου δικτύου αποχέτευσης, καθώς και την αποκατάσταση των αποχετευτικών συνδέσεων (εξωτερικές διακλαδώσεις) ακινήτων στις περιοχές Παπάγου και Ηλιούπολης, έργο προϋπολογισμού €8 εκατ ευρώ πλέον ΦΠΑ. β) Την ανάθεση κατάρτισης μελετών έργων μεταφοράς (δικτύων αποχέτευσης στην Κάντζα (Λεονταρίου) και λοιπών περιοχών του Δήμου Παλλήνης, έργο προϋπολογισμού €0,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Επίσης, στις 26/1/2021 ανακοινώθηκε ότι υποβλήθηκαν περισσότερες από 150 αιτήσεις στον διαγωνισμό ψηφιακής καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ, «EYDAP Innovation Challenge».

ΕΤΑΔ – Καινοτόμες Δράσεις & Επενδύσεις με «Πράσινο» Αποτύπωμα:

Το πρώτο τρίμηνο του 2021 συνεχίζει να επηρεάζεται από την πανδημία του COVID-19 που επηρεάζει τις αποδόσεις των ακινήτων. Παρόλα αυτά, έχει καταγραφεί σημαντική εξέλιξη στην αξιοποίηση συγκεκριμένων ακίνητων, όπως α) Η ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ολυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου προς τον Δήμο Γαλατσίου (υπογραφή σύμβασης παραχώρησης με αντάλλαγμα 22/04/2021), β) Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση της Ζώνης ΙΙΙ (Tae Kwon Do) στο Ολυμπιακό Κέντρο Φαλήρου (παράταση προθεσμίας μέχρι την 17/06/2021), γ) Η κατάρτιση αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Ανακαίνιση Καταστημάτων Ανθοπωλείων», τα οποία βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του κτιρίου της Βουλής, δ) Η Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού ακινήτου εντός των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά: Ανακοίνωση 02.06.2021. Διενέργεια ηλεκτρονικής πλειοδοσίας 01.07.2021, ε) Η συμφωνία για νέες επενδύσεις στην Μαρίνα Γουβιών στην Κέρκυρα με ταυτόχρονη παράταση της σύμβασης εκμίσθωσης για 15 χρόνια (11/06/2021), και στ), Η συμφωνία του Δήμου Αθηναίων και της ΕΤΑΔ Α.Ε. για την αναγέννηση του Λυκαβηττού, για τη συνολική ανάπλαση του λόφου και των υποδομών του (02/06/2021).

ΤΑΙΠΕΔ – Καινοτόμες Δράσεις & Επενδύσεις με «Πράσινο» Αποτύπωμα:

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, το ΤΑΙΠΕΔ συνέχισε την υλοποίηση των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, όπως περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων. Συγκεκριμένα: α) Στις 28/1/2021,ξεκίνησε διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς, που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στη θέση «Αρετσού». β) Την 1/2/2021 ανακοίνωσε ότι έξι Ενδιαφερόμενα Μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την μίσθωση του μεταλλευτικού εργοστασίου στη Λάρυμνα, των μεταλλείων στη Λάρυμνα και το Λούτσι και των μεταλλευτικών δικαιωμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, γ) Στις 17/2/2021 το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την εκκίνηση διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση τμήματος της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης. Τέλος, στις 30/3/2021 το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ προεπίλεξε τα επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) των εξής διαγωνισμών: Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης, Λιμένας Φίλιππος Β΄του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, Υποθαλάσσια Αποθήκη Φυσικού Αερίου Ν. Καβάλας, και Μίσθωση μεταλλευτικού εργοστασίου, μεταλλείων και μεταλλευτικών δικαιωμάτων του διαγωνισμού για τη μίσθωση του μεταλλευτικού εργοστασίου στη Λάρυμνα, των μεταλλείων στη Λάρυμνα και το Λούτσι και των μεταλλευτικών δικαιωμάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία μισθώνονται στην «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ». Στις 25/6/2021 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Lamda Development A.E. για τη μεταβίβαση των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.», σηματοδοτώντας την έναρξη της αξιοποίησης της έκτασης ως τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης.

ΟΑΣΑ – Έμφαση στη βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου:

 Ο ΟΑΣΑ συνέχισε την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, για τη βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου εν μέσω της πανδημίας. Ειδικότερα, τους πρώτους μήνες του 2021, εκκίνησε η σταδιακή ένταξη νέων λεωφορείων - μέσω Leasing - στο στόλο των οχημάτων του, καθώς και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού με τη σταδιακή ένταξη νέων οδηγών και τεχνικών στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ. Παράλληλα, ξεκίνησε να παρέχει στο επιβατικό κοινό τη νέα υπηρεσία φόρτισης της ανώνυμης Athena.Card μέσω της ιστοσελίδας του και μέσω smartphones με τεχνολογία NFC.

ΕΛΤΑ – Σε εξέλιξη η υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού:

Η υλοποίηση του πενταετούς πλάνου μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ είναι σε εξέλιξη με την πρώτη φάση του προγράμματος εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων να εξελίσσεται με επιτυχία, με τον στόχο σε επίπεδο αιτήσεων εργαζομένων (που είχε αρχικά τεθεί για το 2022), να έχει επιτευχθεί ήδη από το πρώτο κύμα. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η εφαρμογή των νέων όρων παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (D+3), ενώ είναι ήδη σε εξέλιξη ενέργειες για την εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του επιχειρησιακού μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ.

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. – Διερεύνηση δυνατοτήτων περαιτέρω αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας:

Η ΓΑΙΑΟΣΕ διερευνά τις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων και προγραμματίζει τις απαραίτητες ενέργειες ωρίμανσης. Το διάστημα αυτό, υπεγράφη σύμβασης μίσθωσης μεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ με το Δήμο Αγίων Αναργύρων για έκταση που περιβάλει τον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό.

OKAA & ΚΑΘ – Αναβάθμιση Κτηριακών Υποδομών και εγκαταστάσεων:

Με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας των υποδομών της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, η Διοίκηση του ΟΚΑΑ υπέβαλε προς έγκριση Τεχνικό Δελτίο για την ένταξη επένδυσης συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας «01 “Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες”» και στην Επενδυτική Προτεραιότητα «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών». Η ένταξη της Πράξης πραγματοποιήθηκε την 1.12.2020. Ένα σημαντικό μέρος του έργου αυτού θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης €10 εκατ. ευρώ. Η επένδυση περιλαμβάνει τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών αποθήκευσης και συντήρησης (ψυγείων), την αποτελεσματική διαχείριση της εσωτερικής κυκλοφορίας, την αναβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας μέσω της αξιοποίησης σύγχρονου συστήματος φύλαξης και εποπτείας και την ριζική αναβάθμιση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αντίστοιχα, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών, στην αύξηση της δυναμικότητας, στην ψηφιοποίηση και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και παρεχόμενων υπηρεσιών, η Διοίκηση της ΚΑΘ υπέβαλε προς έγκριση Τεχνικό Δελτίο για την αναβάθμιση των υποδομών της και την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014-2020» με προϋπολογισμό επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης €10 εκατ. για την ΚΑΘ. Την 21 Ιανουαρίου 2021 η πράξη εντάχθηκε στο πρόγραμμα.

ΑΕΔΙΚ– Εκκίνηση ενός έργου Εθνικής Σημασίας:

Τον Νοέμβριο του 2020, έγιναν εκ νέου καταπτώσεις στη Διώρυγα της Κορίνθου με συνέπεια να διακοπούν οι διελεύσεις. Κατόπιν σχετικής τεχνογεωλογικής μελέτης του ΕΑΓΜΕ και του ΕΚΠΑ, για τον προσδιορισμό του μεγέθους του προβλήματος και δεδομένου ότι υπάρχει συνεχές φαινόμενο καταπτώσεων, αποφασίστηκε από κοινού από το ΕΑΓΜΕ, το ΕΚΠΑ και το Υπουργείο Μεταφορών, η διακοπή διελεύσεων και η αποκατάσταση των πρανών. Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, ύψους 9 εκατ. ευρώ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που έχει τη μελέτη και εποπτεία του έργου. Πρόκειται για έργο Εθνικής σημασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022 και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας στο μέλλον. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας, καταρτίζεται μελέτη ασφάλειας και τρωτότητας των εγκαταστάσεων από ανθρωπογενείς αιτίες, ενώ είναι υπό διερεύνηση το ενδεχόμενο κατάρτισης ενός συνολικού σχεδίου (master-plan) για τη βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας της διώρυγας, σε συνδυασμό με την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΕΕΣΥΠ έχει δεσμευθεί για την κάλυψη της αναγκών μισθοδοσίας μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας της Διώρυγας το 2022.

ΔΕΘ, HELEXPO - ανάπλαση εγκαταστάσεων:

Στις αρχές Απριλίου, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τη θετική γνωμοδότησή του στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που είχε αποστείλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ολοκληρωμένη ανάπλαση της ΔΕΘ, έδωσε το "πράσινο φως" για τη δημιουργία ενός εκθεσιακού κέντρου διεθνούς εμβέλειας. Ειδικότερα, με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την περιοχή του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, συνολικής έκτασης 176.087,65 τ.μ., δημιουργείται ένα ενιαίο Οικοδομικό Τετράγωνο όπου καθορίζονται έξι τομείς όρων δόμησης και δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν οι νέες εκθεσιακές εγκαταστάσεις της εταιρείας ΔΕΘ – HELEXPO A.E., υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και συνάθροισης κοινού, εμπορικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, αναψυκτήρια, γραφεία, ξενοδοχείο, νέο Συνεδριακό Κέντρο, υπόγειοι χώροι στάθμευσης και ελεύθερος χώρος, προσβάσιμος στους κατοίκους με στόχο την εξυπηρέτηση της κίνησης πεζών και ποδηλάτων. Σήμερα η ΔΕΘ-HELEXPO, έχει διαθέσει τις κτιριακές της υποδομές στο υγειονομικό σύστημα για την καταπολέμηση της πανδημίας παραχωρώντας τα δύο εκθεσιακά κέντρα τη ςως εμβολιαστικά κέντρα.

23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ – εκκίνηση αξιοποίησης:

 Ξεκίνησαν οι διαδικασίες αξιοποίησης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, θέμα άρρηκτα συνδεδεμένο με την τουριστική της ανάπτυξη, με αφετηρία το αεροδρόμιο Καλαμάτας για το οποίο δρομολογείται από τις 19.05.2021 από την ΕΕΣΥΠ ο διαγωνισμός για την αναζήτηση συμβούλων. Οι σύμβουλοι που θα επιλεγούν θα αναλάβουν να ακτινογραφήσουν το αεροδρόμιο, να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τις επενδυτικές ανάγκες σε συνδυασμό με τις εναλλακτικές δυνατότητες και συμβατικές δομές και να σχεδιάσουν το διαγωνισμό για την ανάθεση μακροχρόνιας σύμβασης παραχώρησης.

ΦΑΙΣΤΟΣ – σε εξέλιξη η διαδικασία προσέλκυσης κεφαλαίων:

Ολοκληρώθηκε η υπογραφή MoU με την Vantage Towers Greece και το ΦΑΙΣΤΟΣ fund για την υποστήριξη επιχειρήσεων που αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες 5G, προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερες από 5.200 κεραίες. Αντίστοιχες συνεργασίες έχουν δρομολογηθεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και τη μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Οριζόντιες Δράσεις & Πολιτικές

Όπως σημειώνεται, σε επίπεδο μητρικής (ΕΕΣΥΠ) ελήφθησαν πρωτοβουλίες για μία σειρά από οριζόντιες πολιτικές που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων επιχειρήσεων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της. Ειδικότερα:

Ψηφιακός μετασχηματισμός και καινοτομία: Ξεκίνησαν οριζόντιες δράσεις συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, με στόχο την επιτάχυνση των δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σε αυτές συγκαταλέγονται η εκκίνηση της διαδικασίας για την δημιουργία Open Data Hub και η έναρξη του οριζόντιου προγράμματος αναβάθμισης της κυβερνοασφάλειας για τις θυγατρικές της Εταιρείας. Με στόχο τη σύνδεση των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ με φορείς καινοτομίας από τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινότητα των νεοφυών επιχειρήσεων, ξεκίνησαν διαγωνισμοί καινοτομίας σε συνεργασία με το MIT Enterprise Forum, βασισμένες σε πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες εταιρείες της ΕΕΣΥΠ ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Δράσεις και στρατηγική για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Το Υπερταμείο, στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία μιας οικονομίας χαμηλών ρύπων, υποστηρίζει τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης της χώρας και το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) στη μεταλιγνιτική εποχή.  Στο πλαίσιο αυτό, προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση έργου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Το έργο αφορά στoν σχεδιασμό και την οργάνωση της νέας εταιρείας που θα εξασφαλίσει την μετάβαση των περιοχών που εξαρτώνται από λιγνιτικές δραστηριότητες στην νέα εποχή με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, διατηρώντας την κοινωνική συνοχή και επιταχύνοντας την αειφόρο ανάπτυξή τους. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια ανάλογης δράσης του 2020, όταν το Υπερταμείο ανέθεσε μελέτη για τον σχεδιασμό του βιώσιμου αναπτυξιακού μετασχηματισμού των λιγνιτικών περιοχών της χώρας.

Διαμόρφωση Στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη: Η ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής και ενός πλαισίου λειτουργίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ESG) για τη μητρική εταιρεία, όπως και τα εργαλεία ενσωμάτωσής τους στις θυγατρικές έχει ήδη δρομολογηθεί. Ετοιμάζεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την ανάπτυξη μιας κεντρικής, ομιλικής στρατηγικής για το πώς θα ενσωματωθούν οι παράμετροι ESG στην επιχειρηματική λειτουργία της κάθε εταιρείας, χωρίς να αντιμετωπίζονται ως κάτι διακριτό. Η στρατηγική θα συνοδεύεται από πλάνο ενεργειών (action plan) και εργαλεία (toolbox) για το πώς η ΕΕΣΥΠ κεντρικά θα πετύχει τον προαναφερόμενο στόχο. Παράλληλα, δημιουργείται μια άτυπη ομάδα διοίκησης της στρατηγικής ESGs σε επίπεδο διοίκησης ΕΕΣΥΠ και επιχειρησιακών στελεχών, για την παρακολούθηση της ανάπτυξης της στρατηγικής και των σχετικών εργαλείων, όπως και την αξιοποίηση από τις εταιρείες.

Ορισμός μελών σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές Ελέγχου: Μετά από την επεξεργασία πλήθους βιογραφικών σημειωμάτων και ακολούθως της προεπιλογής και περαιτέρω αξιολόγησης μεγάλου αριθμού επαγγελματιών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από σχετικές προτάσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων έχει διορίσει, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021, περισσότερα από 100 μέλη σε 17 Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών του χαρτοφυλακίου, μέσω ανοικτών, επαγγελματικών και διαφανών διαδικασιών.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα νεοδιορισθέντα μέλη Δ.Σ. των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ έχουν στην πλειοψηφία τους πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχοντας ηγηθεί επιτυχημένων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών αλλά και έχοντας διαχειριστεί μεγάλες ομάδες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου της Επιτροπής Ελέγχου σε ένα Δ.Σ., η ΕΕΣΥΠ έχει επίσης προχωρήσει στο διορισμό μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021, δεκαεννέα (19) Προέδρων Επιτροπών Ελέγχου στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΑΕΔΙΚ, ΚΑΘ, ΟΚΑΑ, και Ελληνικές Αλυκές. Τέλος, μέσα στο Α’ τρίμηνο του 2021, διορίστηκαν στελέχη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» και στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΕΛΤΑ Α.Ε.».

Τεχνολογία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Συνέργειες: Η ΕΕΣΥΠ εισάγει οριζόντιες δράσεις συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των θυγατρικών της, προκειμένου να επιτύχει την επιτάχυνση των δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού, της προώθησης της κουλτούρας καινοτομίας, αλλά και την αξιοποίηση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της

Επίσης, τον Απρίλιο του 2021, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή, όπως προβλέπεται σχετικά από το Μηχανισμό Συντονισμού. Μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι: Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (ως Πρόεδρος), Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΑΣΑ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, καθώς και στελέχη των Υπουργείων, της ΕΕΣΥΠ και της ΟΑΣΑ που θα συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής. Επιπλέον, χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΕΣΥΠ ΑΕ.

Το έργο της Επιτροπής συνίσταται στα εξής: σύνταξη μελέτης επί της λίστας των ειδικών υποχρεώσεων που θα κληθεί να αναλάβει ο ΟΑΣΑ, καθώς και παροχή υποστήριξης στην Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην εξέταση και αξιολόγηση καταλόγου δραστηριοτήτων για την ανάθεση ή τη διατήρηση ειδικών υποχρεώσεων στον ΟΑΣΑ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.