Ελλάδα
06-07-2021 | 07:59

Τον Αύγουστο οι προσφορές για το σημαντικό οδικό έργο στον Έβρο

Τον Αύγουστο οι προσφορές για το σημαντικό οδικό έργο στον Έβρο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε περίπου έναν μήνα από τώρα θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι να υποβάλουν προσφορές για το σημαντικό έργο του Έβρου που αφορά την κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης, ύψους άνω των 29 εκατ. ευρώ (στα 36 εκατ. με ΦΠΑ).

Σύμφωνα με νέα, χτεσινή, απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µε καταληκτική ημερομηνία στις 05/08/2021. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει επίσης στις 05/08/2021.

Όπως αναφέρεται από την απόφαση της ειδικής υπηρεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η περιφερειακή οδός Αλεξανδρούπολης χωροθετείται στα όρια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Αλεξανδρούπολης και αποβλέπει στη διοχέτευση της διερχόμενης κυκλοφορίας από και προς το λιμάνι Αλεξανδρούπολης, το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», την Κομοτηνή, την Εγνατία οδό, χωρίς κυκλοφοριακή επιβάρυνση του αστικού ιστού της πόλης. Η Ανατολική Περιφερειακή οδός κατασκευάζεται επί της χάραξης της προβλεπόμενης από το Σχέδιο Πόλης Περιμετρικής Οδού Αλεξανδρούπολης (τμήμα της οποίας είναι ήδη διανοιγμένο) και διατρέχει το βόρειο και ανατολικό όριο του Σχεδίου Πόλης. Το προβλεπόμενο εύρος για την περιμετρική οδό από το Σχέδιο Πόλης είναι 26 m στο μεγαλύτερο μήκος εκτός από κάποιες θέσεις που περιορίζεται στα 20 m. Στον χώρο του λιμένα, η χάραξη της συνδετήριας οδού έχει καθοριστεί στα πλαίσια των έργων του λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Επί της ουσίας, με την υλοποίηση του έργου βελτιώνεται η πρόσβαση προς το λιμάνι της περιοχής, ενώ συνδέεται άμεσα με την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης από το ΤΑΙΠΕΔ, με τον διαγωνισμό να είναι σε εξέλιξη, και με τον λιμένα της πόλης να αποτελεί επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος (ενεργειακά, μεταφορές κ.α.) αλλά και γεωστρατηγικού.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και του κόμβου σύνδεσης με τον κλάδο προς Εγνατία Οδό.

Άλλωστε, έχει καταστεί σαφές ότι τα projects διασύνδεσης με μεγάλα λιμάνια της χώρας προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις και να ενισχυθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί βασική στόχευση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ώστε, στον βαθμό που του αναλογεί, να βάλει «θεμέλια» για να γίνει η Ελλάδα ανταγωνιστική πύλη εισόδου για εμπορεύματα, επιβάτες και υπηρεσίες προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Πρόκειται για μια περιφερειακή οδό 3,6χλμ που ξεκινάει από το νέο εμπορικό λιμένα έχει ανισόπεδα σημεία (γέφυρες) και διάφορα άλλα στοιχεία, τα οποία συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο της πόλης αυτοκινητόδρομους στα πρότυπα του αυτοκινητοδρόμου Αλεξανδρούπολης -Αεροδρομίου με παρακαμπτήριες οδούς και βοηθητικές οδούς στα πλαϊνά- κλειστός αυτοκινητόδρομος.

Σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού, προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύβασης, το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2019, τι κριτήριο βάσει του οποίου θα γίνει η ανάθεση της Σύβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνονται:

• τα μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης),

• οι εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης,

• οι εργασίες σήμανσης- ασφάλισης,

• οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων, γεφυρών κ.λπ.,

• οι εργασίες επένδυσης πρανών µε φυτική γη και υδροσποράς τους,

• οι εργασίες Ο.Κ.Ω (μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.