Διεθνή
10-06-2021 | 14:49

Σταθερά τα επιτόκια της ΕΚΤ, επιταχύνεται η αγορά ομολόγων το επόμενο τρίμηνο

Μοιράσου το
Σταθερά τα επιτόκια της ΕΚΤ, επιταχύνεται η αγορά ομολόγων το επόμενο τρίμηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε μια κίνηση που αναμενόταν από τις αγορές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της,  όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Ειδικότερα, το επιτόκιο αναχρηματοδότησης μένει στο 0%, το επιτόκιο δανεισμού παραμένει στο 0,25% και το επιτόκιο καταθέσεων διατηρείται στο -0,50%.

Στην ανακοίνωση της ΕΚΤ σημειώνεται πως ο «φάκελος» του έκτακτου προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων για τον κορονοϊό (PEPP), συνολικού ύψους 1,85 τρισ. ευρώ θα παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα και ότι το πρόγραμμα θα «τρέξει» για το επόμενο χρονικό διάστημα με ρυθμό σημαντικά μεγαλύτερο από το α' τρίμηνο του 2021.

Ακόμα, η ΕΚΤ σημειώνει πως θα παραμείνει «ευέλικτη» στις αγορές ομολόγων ώστε «να αποφευχθούν φαινόμενα περιορισμού των χρηματοοικονομικών συνθηκών».

Επίσης, στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η ΕΚΤ δεν είναι απαραίτητο πως θα εξαντλήσει το «οπλοστάσιο» των 1.85 τρισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως από τον β' τρίμηνο το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ πλησιάζει τα 19 δισ. ευρώ ανά εβδομάδα, έναντι 14 δισ. ευρώ στο α' τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Bloomberg, οι οικονομολόγοι αναμένουν πως μείωση του ρυθμού αγοράς ομολόγων από την ευρωτράπεζα θα σημειωθεί από τον Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται πως μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ, η πλειονότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων καταγράφει απώλειες, «σβήνοντας» τα μικρά κέρδη από το άνοιγμα των συνεδριάσεων της Πέμπτης. 

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις δηλώσεις της διοικήτριας της ευρωτράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στη συνέντευξη Τύπου που είναι προγραμματισμένη για τις 15:30.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΚΤ: 

Επιτόκια

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Το πρόγραμμα για την πανδημία

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1.850 δισεκ. ευρώ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει. Βάσει κοινής αξιολόγησης των συνθηκών χρηματοδότησης και των προοπτικών για τον πληθωρισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται με ρυθμό σημαντικό υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί τις αγορές με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και με σκοπό να αποτρέψει την υιοθέτηση αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης που δεν συμβαδίζουν με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Επιπλέον, η ευελιξία των αγορών ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες θα συνεχίσει να στηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Αν μπορούν να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης με ροές αγορών στοιχείων ενεργητικού που δεν οδηγούν σε εξάντληση του συνολικού ποσού του προγράμματος PEPP στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών του, το ποσό αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί στο ακέραιο. Ομοίως, το συνολικό ποσό μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμοστεί με σκοπό τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης οι οποίες θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση της αρνητικής διαταραχής που ασκεί η πανδημία στην πορεία του πληθωρισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) θα συνεχιστεί με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει επίσης να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Ρευστότητα

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί. Η χρηματοδότηση που αντλείται μέσω της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.