Ελλάδα
02-06-2021 | 15:59

Κομισιόν: Στο τέλος Μαρτίου 2022 ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων του νέου πτωχευτικού νόμου

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Κομισιόν: Στο τέλος Μαρτίου 2022 ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων του νέου πτωχευτικού νόμου
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σημαντικά περισσότερο του αρχικώς αναμενόμενου θα καθυστερήσει η δημιουργία του Φορέα Απόκτησης & Επαναμίσθωσης Ακινήτων, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει την εφαρμογή των άλλων πτυχών του νέου πτωχευτικού νόμου ο οποίος τέθηκε σε καθολική ισχύ την 1η Ιουνίου, διαπιστώνει η 10η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας της χώρας που δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν. 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, για την εφαρμογή του πλαισίου εκκρεμούν 10 υπουργικές αποφάσεις που αφορούν αφενός στον Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας, αφετέρου στον Μηχανισμό Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, οι οποίες αναμένονται σε αρχικό στάδιο μέχρι τα τέλη Ιουνίου ώστε να υιοθετηθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2021. 
Παράλληλα, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω το νέο πλαίσιο του νόμου (η πλατφόρμα για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου όπως αναμενόταν), αναμένεται μία δεύτερη φάση εργασιών που θα επιτρέψει την πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση των αιτήσεων από τους πιστωτές και η οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Όσο για την τεχνολογική πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης, αυτή θα καταστεί λειτουργική μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2021. 

Η καθυστέρηση που επισημαίνει η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας στη σύσταση του Φορέα Ακινήτων αποδίδεται σε επιπρόσθετα διαδικαστικά βήματα που απαιτούνται πριν τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές, η οποία σχεδιάζεται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου 2021, και στην επικύρωση της εξέλιξης από το ελληνικό κοινοβούλιο στις αρχές Ιανουαρίου 2022. Ως αποτέλεσμα, ο Φορέας αναμένεται ότι θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2022.

Με τη λειτουργία του θα ξεκινήσει και η ισχύς  των διαδικασιών που προβλέπει ο νέος πτωχευτικός νόμος για την προστασία των ευάλωτων οφειλετών. 

Πλειστηριασμοί – Υποθέσεις ν. Κατσέλη

Στην Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας επισημαίνεται η καθυστέρηση των διαδικασιών εκδίκασης υποθέσεων αφερεγγυότητας (σ.σ. εννοεί τις εκκρεμείς υποθέσεις του ν. Κατσέλη) εξαιτίας της πανδημίας και της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, η οποία τελικά ήρθη στις 5 Απριλίου. Στο πλαίσιο του «παγώματος» ανεστάλησαν προθεσμίες για την αρχική υποβολή αιτήσεων και την επακόλουθη κατάθεση γραπτών επιχειρημάτων και αποδεικτικών στοιχείων από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κατόπιν αυτού, οι υποβολές των ανωτέρω εγγράφων από τα μέρη θα γίνουν δεκτές έως τις 3 Ιουνίου 2021, οπότε τα αρχεία των υποθέσεων θα κλείσουν και θα επαναληφθεί η διαδικασία για τον καθορισμό μιας ημερομηνίας ακρόασης.

Επιπλέον, ακροαματικές διαδικασίες που είχαν προγραμματιστεί στη διάρκεια της περιόδου αναστολής των δικαστηρίων αναβλήθηκαν και οι νέες ημερομηνίες ακρόασης ορίστηκαν εκ νέου αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια. Για να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις, οι αρχές εξέδωσαν μια διάταξη που υποχρεώνει τα μέρη να αναζητήσουν νέες ημερομηνίες ακρόασης για τέτοιες εξ αναβολής υποθέσεις, εάν οι ακροάσεις που έχουν ήδη διοριστεί υπερβαίνουν την 30ή Ιουνίου 2021. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Κομισιόν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενθάρρυναν τις ελληνικές αρχές να ορίσουν ένα νέο αξιόπιστο αλλά φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυτής της δέσμευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας. 

Η οριζόντια αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών  ήρθη τελικά από τις 5 Απριλίου 2021, επιτρέποντας τη σταδιακή επανεκκίνηση όλων των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, η γενικευμένη άρση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης αντικαταστάθηκε από μια πιο στοχευμένη αναστολή δημοπρασιών, εξώσεων και κατασχέσεων, μέχρι το τέλος Μαΐου 2021, για την πρώτη κατοικία οφειλετών που έχουν πληγεί από την πανδημία. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, εκτιμά η Κομισιόν, καθώς το παρατεταμένο γενικευμένο «πάγωμα» όλων των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών διαδικασιών, θα μπορούσε να είχε αρνητικές επιπτώσεις στις προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών να επιταχύνουν τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και στην επίτευξη των στόχων των επιχειρηματικών σχεδίων των εταιρειών διαχείρισης. Οι περισσότεροι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα προγραμματιστούν εκ νέου μετά το καλοκαίρι, περιορίζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των πλειστηριασμών που θα διεξαχθούν το 2021, σε επίπεδα κάτω από τα προ-πανδημικά επίπεδα.

Πλατφόρμα e-auctions 

Στην Ένθεση Ενισχυμένης Εποπτείας επισημαίνεται επίσης ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την βελτίωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των πλειστηριασμών. Αναφορά γίνεται και στην τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων στα ακίνητα που αποκτώνται από πλειστηριασμό, οι οποίες βάσει του νόμου που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 προβλέπεται ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός ενός έτους από την απόκτηση ενός ακινήτου μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και όχι αργότερα από το τέλος του 2025. Επισημαίνεται ότι για να καταστεί δυνατή η αναγνώριση τέτοιων περιπτώσεων, οι αρχές δεσμεύονται με την ένωση συμβολαιογράφων για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και της σχετικής πλατφόρμας, καθώς είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τέτοιων παραβάσεων.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση, είναι απαραίτητη η διαλειτουργικότητα μεταξύ της πλατφόρμας του Κτηματολογίου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την απόκτηση στοιχείων ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων και την βεβαίωση μη εκκρεμών υποχρεώσεων προς τις δημοτικές αρχές. Όλα τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα για την ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω της πλατφόρμας e-auction. 

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Στην Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας γίνεται αναφορά και στον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος παρά τις καθυστερήσεις, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021. Το προσχέδιο του νέου Κώδικα και οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις πρέπει να δοθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 4 Ιουνίου 2021, με τρεις μήνες καθυστέρηση. Το προσχέδιο αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου και στο διάστημα αυτό θα τρέξουν παράλληλα και οι άλλες απαιτούμενες διαδικασίες, προκειμένου ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας να ψηφιστεί από τη Βουλή τον Ιούλιο. Παρά τις καθυστερήσεις, οι ελληνικές αρχές έχουν βεβαιώσει ότι ο Κώδικας θα τεθεί σε ισχύ, όπως προγραμματιζόταν, τον Σεπτέμβριο 2021 με την έναρξη του επόμενου δικαστικού έτους. 

Εκκρεμή δάνεια με κρατικές εγγυήσεις

Στην Έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η εκκαθάριση του σημαντικού αποθέματος υποθέσεων κρατικών εγγυήσεων εξακολουθεί να υπολείπεται κατά το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά δομικές αλλαγές έχουν τεθεί σε εφαρμογή και αναμένεται σημαντική επιτάχυνση. Οι καθυστερήσεις του α΄ τριμήνου οφείλονται στην πανδημία και σε διοικητικές καθυστερήσεις για την πρόσληψη νέου προσωπικού. Ωστόσο, νέο προσωπικό έχει τοποθετηθεί από τις αρχές Απριλίου 2021 και εκπαιδεύεται, ενώ η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών αρχείων με τις φορολογικές υπηρεσίες είναι πλέον πλήρως λειτουργική. Μόλις το νέο προσωπικό τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα μπορούσε να αναμένεται σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού εκκαθάρισης το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Επιπλέον, ο αρχικός στόχος  για 17 επιπλέον νέους μόνιμους υπαλλήλους που θα προσληφθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα αυξηθεί σε 30, επιταχύνοντας περαιτέρω την επεξεργασία των απαιτήσεων. 

Διαπιστώνεται, τέλος, ότι συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την αναγκαία δευτερογενή νομοθεσία που θα διασφαλίζει την πλήρη λειτουργικότητα του πλαισίου των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.