Οικονομία
26-04-2021 | 14:33

Eurobank: Το άνοιγμα της οικονομίας αναμένεται να αυξήσει το πλεόνασμα του ισοζυγίου των υπηρεσιών

Μοιράσου το
Eurobank
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της ΤτΕ, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών χωρίς καύσιμα και πλοία μειώθηκαν κατά -11,0% YoY(-€863,2 εκατ.YoY)το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.1Σε αυτό το αποτέλεσμα συνεισέφεραν, σχεδόν αποκλειστικά, οι υπηρεσίες, δη-λαδή ο τομέας της οικονομίας με τη μεγαλύτερη ευαισθησία στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναφέρει η Eurobank στην εβδομαδιαία οικονομική της ανάλυση.

Αναλυτικά, οι εξαγωγές υπηρεσιών τουρισμού και μεταφορών συρρικνώθηκαν κατά -90,3% YoY(-€453,0εκατ.YoY) και -17,1% YoY(-€454,3 εκατ. YoY)αντίστοιχα.2Εν αντιθέσει με τις εξαγωγές υπη-ρεσιών,οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία κατέγραψαν οριακή πτώση-0,7% YoY(-€27,7 εκατ. YoY), δηλαδή συνέχισαν να επιδεικνύουν σχετική ανθεκτικότητα στην υγειονομική κρίση.

Στην πλευρά των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών χωρίς καύσιμα και πλοία σημειώθηκε μείωση -9,6% YoY(-€943,4 εκατ. YoY)το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, ελαφρώςυψηλότερη –σε απόλυτα μεγέθη –από την αντίστοιχη των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές υπηρεσιών τουρισμού και μεταφορών κινήθηκαν πτωτικά κατά -88,3% YoY(-€294,5 εκατ. YoY)και -14,5% YoY(-€275,5 εκατ. YoY) αντίστοιχα.Εν αντιθέσει με τις εξαγωγές των οποίων η μείωση προήλθεσχεδόν αποκλειστικάαπό τις υπηρεσίες, στις εισαγωγές έντονα αρνητική συμβολή είχε και ο τομέας των αγαθών. Αναλυτικά, οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία συρρικνώθηκαν κατά -5,8% YoY(-€388,6 εκατ. YoY) συνεισφέροντας το 41,2% της συνολικής μείωσης των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών χωρίς καύσιμα και πλοία (το αντίστοιχο μέγεθος στο πεδίο τωνεξαγωγώνήταν μόλις 3,2%).

Βάσει των προαναφερθέντων αποτελεσμάτων, το έλλειμμα του ισοζυγίου των αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία μειώθηκε κατά €360,9 εκατ. YoYτο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021και ταπλεονάσματα των ισοζυγίωνταξιδιωτικών υπηρεσιώνκαι μεταφορώνσυρρικνώθηκανκατά -€158,5εκατ. YoYκαι -€178, 8 εκατ. YoYαντίστοιχα.5Επιπρόσθετα, το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά €56,6 εκατ.ΥοΥ. Ως εκ τούτου, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών χωρίς καύσιμα και πλοίαενισχύθηκε κατά€80,2 εκατ. YoY(€603,9 εκατ. YoYσυμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των πλοίων, βλέπε Σχήμα 1), ήτοι στα -€1.938,2 εκατ. από -€2.018,5 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ηετήσιαμείωσητου πλεονάσματοςτου ισοζυγίου των υπηρεσιών το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 αντικατοπτρίζει την αρνητική επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19στιςταξιδιωτικές εισπράξεις και στα έσοδα μεταφορών. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι από την επόμενη παρατήρηση και έπειτα, ήτοι του Μαρτίου 2021, το προαναφερθέν αρνητικό αποτέλεσμα αναμένεται σε έναν βαθμό να εξαλειφθεί καθότι η σύγκριση –σε ετήσια βάση –θα γίνεται με μήνεςπου η παν-δημία βρισκόταν εν εξελίξει. Ειδικά από τον Μάιο 2021,όταν και είναι προγραμματισμένο να ανοίξει ο τουρισμός (βάσει του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος της κυβέρνησης, το άνοιγμα του τουρισμού τοποθετείται για τις 15/5/2021), η ετήσια μεταβολή του πλεονάσματος των υπηρεσιών προσδοκάται να περάσει σε θετικό έδαφος. Το μέγεθος της ανάκαμψης των τουριστικών εσόδων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την προσδοκώμενη αύξηση του πλεονάσματος των υπηρεσιών.

Στο πεδίο των αγαθών, ηετήσια συρρίκνωση του ελλείμματος των αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 αντανακλά κυρίως τηνυφεσιακή συρρίκνωση της εγχώ-ριας ζήτησηςκαι σε δεύτερο βαθμό τη σχετική ανθεκτικότηταστην υγειονομική κρίση των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία.Εν κατακλείδι, το 1οδίμηνο του 2021 συνεχίστηκε σε ετήσια βάση η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών και η συρρίκνωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών χωρίς καύ-σιμα και πλοία. Από το 2ο τρίμηνο 2021, το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας, του τουρισμού και η προσδοκώμενη επιστροφή σε θετικούς ετήσιους ρυθμούς μεγέθυνσης δύνανται να αντιστρέψουν την πορεία των προαναφερθέντων ισοζυγίων,με ενίσχυση του πλεονάσματοςτου ισοζυγίουτων υπηρεσιών και αύξηση του ελλείμματοςτου ισοζυγίουτων αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία.Το καθαρό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί κυρίως από το μέγεθος της ανάκαμψης των τουριστικών εισπρά-ξεων και απότο κατά πόσο η συνιστώσα των εξαγωγών χωρίς καύσιμα και πλοία θα συγκρατήσει το έλλειμμα του ισοζυγίουτων αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία (η άνοδος της εγχώριας ζήτησης μέσω της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων αναμένεται να δώσει ώθηση στη συνιστώσα των εισαγωγών).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.