Ελλάδα
01-04-2021 | 07:51

Ποιες θα είναι οι «τυχερές» ιδιωτικές επενδύσεις που θα λάβουν επιδοτήσεις και όχι δάνεια από το Σχέδιο Ανάκαμψης

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Ποιες θα είναι οι «τυχερές» ιδιωτικές επενδύσεις που θα λάβουν επιδοτήσεις και όχι δάνεια από το Σχέδιο Ανάκαμψης
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Πέρα από τα 13 δισ. ευρώ δάνεια που οδηγούν σε μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων αξίας 30 δισ. ευρώ, το Σχέδιο Ανάκαμψης περιέχει και κίνητρα παροχής επιδοτήσεων σε - μικρομεσαίες κυρίως - επιχειρήσεις που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Αλλά και σε μεγάλα εμβληματικά έργα και σε άλλες παρεμβάσεις που σχετίζονται με κλάδους που έχουν ειδικά προβλήματα και ανάγκες όπως ο τουρισμός, η τεχνολογία, ο αγροτοδιατροφικός τομέας αλλά και επενδύσεις σε επιχειρηματικά πάρκα, η έξυπνη μεταποίηση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι υδατοκαλλιέργειες και η γεωργία.

Σε κάποιες από τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις του σχεδίου που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, προβλέπονται κίνητρα από το σκέλος των επιδοτήσεων των 19 δισ. ευρώ για τις εν λόγω εταιρείες.

Σύμφωνα με το σχέδιο, μεταξύ άλλων προωθούνται επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για:

 • Ειδικές ενισχύσεις για την προσέλκυση εμβληματικών επενδύσεων από διακεκριμένες οντότητες που ενισχύουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. (μαζί με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με προϋπολογισμό 175 εκατ. ευρώ).
 • Επένδυση στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με παρεμβάσεις για τον Ορεινό Τουρισμό, τον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας (αξιοποίηση Ιαματικών πηγών), τον Αγροτουρισμό και την Γαστρονομία, την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών, τον Καταδυτικό τουρισμό, την προσβασιμότητα στις παραλίες. Στόχοι η βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση της απόδοσης των υφιστάμενων τουριστικών επενδύσεων και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Επιδοτήσεις 260 εκατ. ευρώ.
 • Επαναπροσδιορισμός και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης. Αφορά ιδίως εποχιακούς εργαζόμενους, μακροχρόνια άνεργους και υπαλλήλους που τέθηκαν σε αναστολή λόγω του COVID-19. Επικέντρωση σε 7 επαγγελματικές ειδικεύσεις. Το έργο θα οδηγήσει σε βελτίωση της απασχόλησης, καλύτερες αμοιβές αλλά και θα διευκολύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις στην ανεύρεση προσωπικού με σύγχρονες δεξιότητες και αυξημένη εξειδίκευση. (46 εκατ. ευρώ).
 • Επένδυση στη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, που αποτελούν οργανικά ολοκληρωμένα σύνολα δομών υπηρεσιών και υποδομών. Το έργο θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και θα προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κυκλική οικονομία του μεταποιητικού και επιχειρηματικού τομέα (100 εκατ. ευρώ).
 • Επιτάχυνση της αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οικονομική ενίσχυση των σχετικών επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και η ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας. Προβλέπεται συγχρηματοδότηση μέχρι 50% (75 εκατ. ευρώ).
 • Προώθηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας, έμφαση στην συγχρηματοδότηση (μέσος όρος συγχρηματοδότησης 50%) και πρόταξη των συνεργασιών τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα), όσο και κάθετων που αφορούν cluster που μπορούν να συνδυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Περιλαμβάνεται εδώ και η συμβολαιακή γεωργία. Τα προγράμματα αφορούν μεταξύ άλλων την καινοτομία και την οικολογική επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και την γενετική βελτίωση ζώων. Η επένδυση στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, στην αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και στην αύξηση των εξαγωγών (520 εκατ. ευρώ).
 • Δημιουργία μιας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού της γεωργίας που θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών (εθνικών και ευρωπαϊκών) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα. Περιλαμβάνεται  η υποστήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων (πλατφόρμα που διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικών αναγκαίων για εξαγωγές, σύστημα Business Intelligence για εισαγωγές και εξαγωγές, πύλη για την προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων), η αγορά και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού χρήσιμου για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα (Xband Meteorological Radar, Telemetry & Remote-Control Stations, Unmanned Aerial Vehicle Systems, υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες και υποδομές για την ανάλυσή τους κ.λπ.) και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (για τη νέα ΚΑΠ, για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management Information System για θέματα άρδευσης κ.λπ.) με προϋπολογισμό 47 εκατ. ευρώ.
 • Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών και της διαφοροποίησης της παραγωγής. Οι ενισχύσεις αφορούν μεταξύ άλλων τις καινοτόμες λύσεις εξοπλισμού, την έρευνα, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού. Στόχος η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων του κλάδου και των θέσεων εργασίας που δημιουργεί (35 εκατ. ευρώ).
 • Επένδυση από το Enterprise Greece για δράσεις κατάρτισης εξαγωγικών επιχειρήσεων (12 εκατ. ευρώ).
 • Επιδοτήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητα τους ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.λπ. με κριτήρια διασποράς της ενίσχυσης και έμφαση στην κάλυψη και των μικρότερων επιχειρήσεων (375 εκατ. ευρώ).
 • Δημιουργία δομών για την υποστήριξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χρηματοδότηση της βασικής έρευνας με οριζόντια υποστήριξη για όλες τις επιστήμες,  βιοϊατρική έρευνα σε διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα, εφαρμοσμένη έρευνα για ιατρική ακριβείας, εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη Drones με χρηματοδότηση για Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, ίδρυση Ινστιτούτου Ε & Α για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργασίας δεδομένων και ανάπτυξης αλγορίθμων και μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών (σε συνεργασία με το MIT) (140 εκατ. ευρώ).
 • Νέο Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ που θα χρηματοδοτεί προτάσεις συνεργατικών έργων Ε&Α μεταξύ επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων που αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο «αριστείας». Οι επιλέξιμοι τομείς χρηματοδότησης της RIS3 είναι οι ακόλουθοι:  ΤΠΕ, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη, ενέργεια, προηγμένα Υλικά-Κατασκευές, Αγροδιατροφικός Τομέας, υγεία και φαρμακευτικά προϊόντα, μεταφορές και Εφοδιαστική, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες (25 εκατ. ευρώ).
 • Χρηματοδότηση έργων του HORIZON 2020 με τη «Σφραγίδα Αριστείας» με στόχο να ενισχυθούν κορυφαίες καινοτόμες εταιρείες για την παραγωγή εξαιρετικά προηγμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών (18 εκατ. ευρώ).

Μιλώντας για το θέμα σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης ανέφερε χθες πως και στο σκέλος των επιδοτήσεων ένα κομμάτι θα στηρίξει επενδύσεις μικρότερων επιχειρήσεων που δεν έχουν τραπεζικό προφίλ και θέλουν να επενδύσουν. Πέραν αυτών εξήγησε πως ιδιώτες θα μετέχουν και σε μεγάλες  πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Όπως είναι οι 3 άξονες του Εξοικονομώ για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και  δημόσιο τομέα, αλλά και το τεράστιο πρόγραμμα κατάρτισης. 

«Δεν είναι καθόλου εύκολο το πλάνο, είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο πολλές απαιτήσεις, εξαιρετικά δεσμευτικές προθεσμίες, σύνδεση της επιτυχίας των στόχων με την πληρωμή από τις Βρυξέλλες». Οι πόροι «θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σαν μία μοναδική ιστορική ευκαιρία» επισήμανε. Για τα δάνεια είπε πως θα έχουν διάρκεια 8 με 12 χρόνια και το μεγάλο τους προτέρημα θα είναι το μηδενικό επιτόκιο. 

 

Το σχέδιο

Συνολικά στο σκέλος των επιδοτήσεων τα 18,2 δισ. ευρώ θα οδηγήσουν σύμφωνα με το σχεδιασμό της κυβέρνησης σε 25,6 δισ. ευρώ επενδυτικούς πόρους. Επιπλέον στο σκέλος των δανείων των 12,73 δισ. ευρώ που θα διατεθεί για ιδιωτικές επενδύσεις, αναμένεται να κινητοποιηθούν επενδύσεις 31,8 δισ. ευρώ. Συνολικά τα 30,9 δισ. ευρώ του σχεδίου θα οδηγήσουν σε 57,4 δισ. ευρώ κεφαλαία.

Τα χρήματα είναι διαθέσιμα έως και το 2026, ενώ τελευταία προθεσμία για αίτημα «δόσης» είναι στο τέλος Αυγούστου του 2026 και η προκαταβολή του 13% (3,9 δισ.) επιχειρείται να έρθει έως τον Αύγουστο. Εξάλλου, η αναθεώρηση είναι δύσκολη υπόθεση, γι' αυτό και έχουν επιλεγεί έργα και μεταρρυθμίσεις που μπορούν να έχουν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.

Τα επόμενα βήματα είναι η διανομή ενός ευρύτερου προσχεδίου προς συζήτηση στη Βουλή την άλλη εβδομάδα και μετά η αποστολή του πλήρους σχεδίου 2.000 σελίδων στις Βρυξέλλες. Η διαπραγμάτευση – έγκριση από την Επιτροπή και ακολούθως από το Συμβούλιο επιχειρείται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο, αν πρώτα λυθεί εγκαίρως το θέμα επικύρωσης του νέου καθεστώτος Ιδίων Πόρων της ΕΕ.

Τέλος, η κυβέρνηση θα προχρηματοδοτήσει επενδύσεις από το σκέλος επιδοτήσεων μέσα από το ΠΔΕ. Η δαπάνη είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Παράλληλα οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ετοιμάζονται για την ωρίμανση επενδυτικών σχεδίων στο σκέλος των δανείων.

Διαβάστε επίσης

Σκυλακάκης: Ποιες είναι οι βασικές επενδύσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης

Πατέλης: Πώς θα κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια έως 31 δισ. ευρώ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.