Οικονομία | Ελλάδα
31-03-2021 | 13:55

Ελλάδα 2.0: Έργα 25 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Ελλάδα 2.0: Έργα 25 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών, περιλαμβάνει ο Άξονας 4.4. του «Ελλάδα 2.0».

Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εγκριθεί για να χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς

  • Εθνική στρατηγική παρακολούθησης και αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους και την ίδρυση Γραφείου Δημοσίων Πιστώσεων

  • Επιτάχυνση διαδικασιών αναδιάρθρωσης ιδιωτικών χρεών – Δεύτερη ευκαιρία

  • Παρατηρητήριο πιστοληπτικής επέκτασης

Στο σκέλος της Ανάπτυξης της Κεφαλαιαγοράς θα χρηματοδοτηθεί με ποσό 16 εκατ. ευρώ η ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την Κωδικοποίηση και την αναθεώρηση νόμων και διατάξεων, καθώς και την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων. Το έργο θα ενισχύσει την πρόσβαση επιχειρήσεων σε κεφάλαια και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς.

Στο σκέλος της εθνικής στρατηγικής παρακολούθησης και αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους και της ίδρυσης Γραφείου Δημοσίων Πιστώσεων, θα χρηματοδοτηθούν με 5 εκατ. ευρώ:

  • Η δημιουργία βάσης δεδομένων παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους. Συνιστά εφαρμογή της στρατηγικής για την αφερεγγυότητα, που αποτελεί θεμελιώδη μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων και την παρακολούθηση του ιδιωτικού χρέους.

  • Η δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Δημοσίων Πιστώσεων, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών (επιχειρήσεις και ιδιώτες), βάσει δημόσιων δεδομένων και πληροφοριών. Στόχος η αντιμετώπιση των δυσκολιών επιχειρήσεων και ιδιωτών σε ό,τι αφορά τη λήψη δανείων και άλλων μορφών χρηματοδότησης, μετά από τις πολυετείς πολλαπλές οικονομικές κρίσεις, μέσω της ευκολότερης πρόσβασης στην πιστωτική πληροφορία.

Στο σκέλος της επιτάχυνσης των διαδικασιών αναδιάρθρωσης ιδιωτικών χρεών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας θα χρηματοδοτηθεί με 3 εκατ. ευρώ η δημιουργία των κατάλληλων ψηφιακών συστημάτων για την υποστήριξη μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης αφερεγγυότητας ιδιωτικών χρεών. Το έργο στοχεύει στην επιτάχυνση διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους, στη μείωση των περιπτώσεων που φτάνουν στα δικαστήρια και στη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέσω ενός νέου ενοποιημένου πλαισίου για την διαχείριση χρέους ιδιωτών και νομικών προσώπων, για την πτώχευση και για την αποποίηση χρεών (πλαίσιο 2ης ευκαιρίας). Το έργο στοχεύει επίσης στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν θέματα χρεών.

Τέλος, στο σκέλος του Παρατηρητηρίου πιστοληπτικής επέκτασης θα χρηματοδοτηθεί με 1 εκατ. ευρώ η Ίδρυση Παρατηρητηρίου Πιστοληπτικής Επέκτασης για την συλλογή δεδομένων που αφορούν στη ρευστότητα που παρέχεται από τράπεζες (δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα) σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Το έργο θα βοηθήσει τις δημόσιες πολιτικές προώθησης νέων δανείων για την αύξηση της χρηματοδότησης της οικονομίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.