Ελλάδα
15-02-2021 | 18:18

«Γέφυρα 2»: Τι θα ισχύσει με προθεσμίες και ύψος επιδοτήσεων

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
«Γέφυρα 2»: Τι θα ισχύσει με προθεσμίες και ύψος επιδοτήσεων

Προθεσμία μέχρι τις 31 Μαΐου για την υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» για τους οφειλέτες με επιχειρηματικά δάνεια εξυπηρετούμενα, σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και καταγγελμένα, θα δίνει ο νόμος για τη συνεισφορά του Δημοσίου στην αποπληρωμή των επιχειρηματικών δανείων δανειοληπτών που πλήττονται από την κρίση του Covid-19. 

Το πρόγραμμα βρίσκεται στην τελική ευθεία διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίου, ενώ αναμένεται να καλύψει συνολική περίμετρο περίπου 150.000 δανειοληπτών (με δάνεια εξυπηρετούμενα, σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και καταγγελμένα) με οφειλές 40 – 50 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, οι οφειλέτες με επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ή καταγγελμένα θα έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου, ώστε να ρυθμίσουν τα δάνειά τους με τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης και να λάβουν την κρατική επιδότηση των δόσεων. Όπως προβλέπει το άρθρο 6, παρ. 3γ του σχεδίου νόμου των 14 άρθρων που βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς, για να προχωρήσει η ρύθμιση της οφειλής, ο οφειλέτης θα πρέπει να προσκομίσει στο χρηματοδοτικό ίδρυμα, εντός 15 ημερών,  τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν. Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης της οφειλής, ο οφειλέτης πρέπει να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει εντός 15 ημερών. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/8/21.

Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων επιδεκτικών συνεισφοράς οφειλών, η συνεισφορά εγκρίνεται ή απορρίπτεται για το σύνολο των οφειλών ανά χρηματοδοτικό φορέα. Επομένως, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου πρέπει να ρυθμιστούν ή να εξυπηρετηθούν οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε καθέναν από τους χρηματοδοτικούς φορείς χωριστά. 

Σε περίπτωση που σε επιλέξιμο οφειλέτη έχει ήδη χορηγηθεί αναστολή δόσεων σε οφειλές για τις οποίες εγκρίνεται η συνεισφορά του Δημοσίου, η παράγραφος 7 του άρθρου 6 ορίζει ότι κατ΄ επιλογήν του οφειλέτη , μπορεί είτε να διακοπεί η αναστολή και να εκκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου είτε η καταβολή της συνεισφοράς να εκκινήσει μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής. Δεν μπορεί να χορηγηθεί επιπλέον επιμήκυνση της ήδη χορηγηθείσας αναστολής σε επιλέξιμη (για τη συνεισφορά του Δημοσίου) οφειλή, μετά τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας της οφειλής και σε κάθε περίπτωση, η συνεισφορά του Δημοσίου δεν μπορεί να χορηγηθεί για διάστημα περισσότερο από 9 μήνες.  

Υπενθυμίζεται ότι αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2» είχε παρουσιάσει το insider.gr.

Ύψος συνεισφοράς του δημοσίου - Χρονικό διάστημα καταβολής

Σε ό,τι αφορά το ύψος της κρατικής επιδότησης, στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου για το «Γέφυρα 2», προβλέπονται τα εξής:

1)  Για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι (90) ημέρες την 31η/12/20, η συνεισφορά του Δημοσίου για τους 3 πρώτους μήνες ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης, για τους επόμενους 3 μήνες στο 80% και για το τους 3 τελευταίους στο 70%.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια που είναι εξυπηρετούμενα ή σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

i) 600 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

ii) 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ ή το σύνολο ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

iii) 100.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισμού των μεσαίων επιχειρήσεων.

2)    Εφόσον πρόκειται για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 31/12/20, η κρατική επιδότηση, ανά τρίμηνο, διαμορφώνεται σε 80%, 70% και 60%, με πλαφόν τα:

i)    500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

ii)   40.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ ή το σύνολο ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

iii)    80.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

3)    Εφόσον πρόκειται για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών την 31η/12/20 και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από τον χρηματοδοτικό φορέα, η κρατική επιδότηση κλιμακώνεται από 60% το α΄ τρίμηνο, 50% το β΄ και 30% το γ΄ τρίμηνο και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των:

i) 300 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

ii) 25.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ ή το σύνολο ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

iii)50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισμού των μεσαίων επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής που αναλογεί στον ίδιο. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 9,  δεν μπορεί να θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη καταβολή συνολικού ποσού:

-    150 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,

-    15.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ,

-    25.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά πρόσωπα που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.