Ελλάδα
29-01-2021 | 11:09

Τα «δώρα» της Κομισιόν για νέα μέτρα στήριξης – Ενισχύονται Επιστρεπτέα & δαπάνες

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Τα «δώρα» της Κομισιόν για νέα μέτρα στήριξης – Ενισχύονται Επιστρεπτέα & δαπάνες

Η Κομισιόν για να προστατέψει και για να στηρίξει την οικονομία των κρατών-μελών και ειδικά των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, προχώρησε σε μία νέα – 5η κατά σειρά - αναθεώρηση του προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων. Η προηγούμενη αναθεώρηση έγινε στις 13 Οκτωβρίου και έδινε το δικαίωμα για - πρώτη φορά - για το νέο εργαλείο επιδότησης παγίων δαπανών που η κυβέρνηση ψηφίζει την προσεχή εβδομάδα.

Η θέση του ΥΠΟΙΚ

Ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του Real και τοποθετούμενος για το νέο αυτό πλαίσιο που δίνει η Επιτροπή, εξήγησε πως η επέκταση και παράταση του προσωρινού Πλαισίου πρακτικά σημαίνει ότι κάποιες επιχειρήσεις που ενισχυόταν από την Ελληνική πολιτεία και χτυπούσαν στις οροφές των κρατικών ενισχύσεων πλέον έχουν περιθώριο. «Άρα μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είχαν φτάσει στην οροφή και παράλληλα εκτός από την αύξηση των ανώτατων ορίων ορισμένων μέτρων καθίσταται δυνατή η μετατροπή ορισμένων δανείων και άλλων επιστρεπτέων μέσων σε άμεσες επιχορηγήσεις. Άρα ουσιαστικά ανοίγει και ο δρόμος για να βελτιώσουμε τα πλαίσια στήριξης».

Η απόφαση

Πλέον, δίνει επιπλέον σημαντικές δυνατότητες για μέτρα στήριξης. Παρατείνεται για άλλους 6 μήνες (έως και το Δεκέμβριο του 2021) το δικαίωμα εφαρμογής μέτρων. Επιπλέον αυξάνει τα ανώτατα όρια στήριξης από 3 σε 10 εκατ. ευρώ για το εργαλείο της κάλυψης παγίων δαπανών.

Παράλληλα διπλασιάζει τα όρια ενίσχυσης στα υπόλοιπα εργαλεία, δίδοντας έτσι το δικαίωμα  συμμετοχής σε εταιρείες που το είχαν «χάσει» καθώς είχαν πάρει χρηματοδοτήσεις/επιδοτήσεις. Και επίσης παρέχει τη δυνατότητα  εκ των υστέρων μετατροπής ενός  μέτρου που είναι εγγύηση ή δάνειο (πχ Επιστρεπτέα για  την οποία  υπάρχει αίτημα μετατροπής μέρους της σε επιδότηση για τους  3 πρώτους κύκλους) σε επιδότηση, ορίζοντας πως το κράτος μπορεί να το αποφασίσει έως το τέλος του  έτους.

Αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου, αυξάνοντας τα ανώτατα όρια που καθορίζονται σε αυτό και δίνοντας τη δυνατότητα μετατροπής ορισμένων επιστρεπτέων μέσων σε άμεσες επιχορηγήσεις έως το τέλος του επόμενου έτους.

Το προσωρινό πλαίσιο επρόκειτο να λήξει στις 30 Ιουνίου 2021, με εξαίρεση τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης που μπορούσαν να χορηγηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. «Λόγω της επιμονής και της εξέλιξης της έξαρσης του κορονοϊού, με τη σημερινή τροποποίηση παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ανακεφαλαιοποίησης» αναφέρει η Επιτροπή.

Επίσης, αποφάσισε όσον αφορά στα περιορισμένα ποσά ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει του προσωρινού πλαισίου, πως στο εξής τα προηγούμενα ανώτατα όρια ανά επιχείρηση διπλασιάζονται (λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας της στήριξης ήσσονος σημασίας). Τα νέα ανώτατα όρια είναι 225.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (προηγουμένως 100.000 ευρώ), 270.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (προηγουμένως 120.000 ευρώ) και 1,8 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς (προηγουμένως 800.000 ευρώ). Όπως και προηγουμένως, οι ενισχύσεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ύψους έως 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση (έως 30 .00 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και έως 25.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον γεωργικό τομέα) για περίοδο τριών οικονομικών ετών, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Ειδικά για το νέο μέτρο κάλυψης παγίων δαπανών ορίζεται πως για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση του κορονοϊού, με απώλειες κύκλου εργασιών ύψους τουλάχιστον 30% κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, το κράτος μπορεί να συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση (προηγουμένως 3 εκατ. ευρώ).

Μετατροπή επιστρεπτέων μέσων σε άμεσες επιχορηγήσεις

Η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να μετατρέπουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 επιστρεπτέα μέσα (π.χ. εγγυήσεις, δάνεια, επιστρεπτέες προκαταβολές) που χορηγούνται βάσει του προσωρινού πλαισίου σε άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως άμεσες επιχορηγήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του προσωρινού πλαισίου. Καταρχήν, αυτού του είδους η μετατροπή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα νέα ανώτατα όρια για περιορισμένα ποσά ενίσχυσης (225.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 270.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 1,8 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς). «Στόχος είναι να δοθούν κίνητρα στα κράτη μέλη να επιλέγουν, κατά πρώτο λόγο, τα επιστρεπτέα μέσα ως μορφή ενίσχυσης» αναφέρεται.

Επίσης, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη γενική έλλειψη επαρκούς ιδιωτικής ικανότητας για κάλυψη όλων των οικονομικά δικαιολογημένων κινδύνων για τις εξαγωγές σε χώρες από τον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους, η τροποποίηση προβλέπει παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 (από τις 30 Ιουνίου 2021) της προσωρινής διαγραφής όλων των χωρών από τον κατάλογο των «χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους» στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.