Ελλάδα
31-12-2020 | 08:43

Non Dom: Οι 6 κατηγορίες επενδύσεων - H απόφαση για την φορολόγηση φυσικών προσώπων

Newsroom
Μοιράσου το
Non Dom: Οι 6 κατηγορίες επενδύσεων - H απόφαση για την φορολόγηση φυσικών προσώπων

Τους ειδικούς όρους φορολόγησης φυσικών προσώπων που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα τους οποίους είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση ορίζει κοινή υπουργική απόφαση. Προβλέπει για το καθεστώς Non Dom τις επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, το χρόνο διατήρησής τους στην Ελλάδα, τη διαδικασία απόδειξης της επένδυσης και παρακολούθηση της διατήρησής της.

Αναλυτικά, η απόφαση για εναλλακτική φορολόγηση (ΦΕΚ Β' 5789/30-12-2020) καθορίζει τους όρους με τους οποίους φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα θα μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματός τους που προκύπτει στην αλλοδαπή.  Προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι να αποδεικνύει ότι, o φορολογούμενος ή συγγενικό του πρόσωπο ή νομική οντότητα στην οποία έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, πραγματοποιεί 3 κατ’ανώτατο όριο διακριτές επενδύσεις, συνολικού ποσού που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000  ευρώ.

Ορίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων που είναι επιλέξιμες:

1. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα (κτίσματα, οικόπεδα, γήπεδα)  με επένδυση αγοράς ή ανέγερσης ακινήτου.

2.  Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης.

3. Απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά.

4. Αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον 3 έτη.

5. Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΑΕΕAΠ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ) ή του οποίου ο Διαχειριστής είναι εγγεγραμμένος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

6. Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να διατηρεί την επένδυση στην Ελλάδα για όλη την περίοδο υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, η οποία δύναται να διαρκέσει μέχρι δεκαπέντε φορολογικά έτη. Ορίζεται διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολής στην επένδυση και παρακολούθησης της διατήρησής της με Ετήσια Αναφορά. Μία σειρά από δικαιολογητικά απαιτούνται  για την απόδειξη υλοποίησης της επένδυσης κατά την υποβολή αίτησης υπαγωγής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.