Ελλάδα
05-11-2020 | 16:10

Ευνοϊκή ρύθμιση παλαιών οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια σε έως 120 δόσεις

Μοιράσου το
Ευνοϊκή ρύθμιση παλαιών οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια σε έως 120 δόσεις

Ευνοϊκή ρύθμιση παλαιών οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια με εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και της ΤΕΜΠΜΕ  ΑΕ ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και τις ειδικές συνθήκες της εποχής.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης (νόμος 4738/2020 ΦΕΚ 207 Α / 2020 άρθρο 293) αφορά την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών σε έως και 120 δόσεις, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων τα οποία χορηγήθηκαν παλαιότερα, με την εγγύηση των προηγούμενων σχημάτων της Αναπτυξιακής Τράπεζας, δηλαδή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.

Το 2016 η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  ΑΕ προχώρησε στην καταβολή  προς τις τράπεζες, ποσού της τάξης των 235 εκατ. ευρώ  λόγω κατάπτωσης των χορηγηθεισών εγγυήσεων.
 
 Όπως προέβλεπε η απόφαση 2/27764/0025/24-04-2015 των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών,

- Η Ελληνική Αναπτυξιακή εκπλήρωσε στο ακέραιο την εγγυοδοτική της υποχρέωση προς το τραπεζικό σύστημα, καταβάλλοντας τα ποσά που της αναλογούσαν ως εγγυήτρια.

- Η Ελληνική Αναπτυξιακή -όπως ακριβώς προβλέπεται από τον Νόμο-  έστειλε στις αρμόδιες Εφορίες της χώρας, τα ποσά που κατέβαλε προς βεβαίωση, με το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης που αντιστοιχεί σε κάθε δανειολήπτη.
 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στην ελληνική οικονομία, αρκετοί -όχι όλοι- χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αφού εισέπραξαν τις εγγυήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ, προχώρησαν σε ρυθμίσεις του υπολοίπου της οφειλής του μη εγγυημένου κεφαλαίου.

Παρέμεινε ωστόσο ανοικτή η εκκρεμότητα του εγγυημένου κεφαλαίου (ποσοστό έως 80% του δανείου) που καταβλήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή ( ΕΤΕΑΝ και ΤΕΜΠΜΕ) και κατόπιν βεβαιώθηκε στις Εφορίες σε βάρος του δανειολήπτη.
 
 

Ποιες Οφειλές ρυθμίζονται

Οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών πρoσώπων τα οποία χορηγήθηκαν με βάση εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ή με υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης της εταιρείας Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα AE (πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ) ή της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑE (TΕΜΠΜΕ ΑΕ) και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019 .

 

Το νέο καθεστώς

Οι καταπτώσεις μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις κατόπιν αίτησης του οφειλέτη εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση.

Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμίζονται με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως εξής:

1. Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
2. Από 2 έως και 4 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%).
3. Από 5 έως και 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
4. Από 13 έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
5. Από 25 έως και 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
6. Από 37 έως και 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
7. Από 49 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). 
8. Από 61 έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
9. Από 73 έως και 96 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
10. Από 97 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

 

Διαβάστε επίσης

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.