Μέχρι το τέλος του έτους η Eurobank θα έχει κλείσει και επίσημα το deal για την διαχείριση των κόκκινων δανείων της αλλά και την πώληση των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων της. Όπως μαθαίνω, με δεδομένο ότι η επιλογή του συνεργάτη έχει ουσιαστικά γίνει, είναι θέμα χρόνου μέχρι να πραγματοποιηθούν και οι επίσημες ανακοινώσεις και να «τρέξει» η διαδικασία του carve out της FPS. Όπως μου λένε, παρά τις καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις, η Eurobank θέλει να περάσει το μήνυμα ότι συνεχίζει να κινείται δυναμικά και ότι διατηρεί το χρονικό πλεονέκτημά της έναντι του ανταγωνισμού. Και συμβολικά, θα ήθελε να έχει ολοκληρώσει τα πάντα εντός του τρέχοντος έτους και να μην τραβήξει εντός του 2020.

The Insider