Σε αναπροσαρμογές επιτοκίων προχωρά η Eurobank.

Οι αναπροσαρμογές θα ισχύσουν από Τρίτη 12/05/2020 και έχουν ως ακολούθως:

I. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Τα επιτόκια καταθέσεων πρώτης ζήτησης (ταμιευτήρια, τρεχούμενοι και όψεως) μειώνονται κατά 0,02 της μονάδας (2 μονάδες βάσης) κατά μέσον όρο.

II. ΔΑΝΕΙΑ

Το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης δανείων Μικρών Επιχειρήσεων μειώνεται κατά 0,05 της μονάδας (5 μονάδες βάσης).

Η αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.