Όπως αναμενόταν, το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) άφησε αμετάβλητα τα παρεμβατικά επιτόκια σημειώνει στην οικονομική της ανάλυση η Τράπεζα Πειραιώς. Συνεπώς, τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παρέμειναν στο 0,00%, 0,25% και -0,50%, αντίστοιχα. 

Όπως σημειώνει η Τράπεζα Πειραιώς η ΕΚΤ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι τα παρεμβατικά επιτόκια θα παραμείνουν στα τρέχοντα ή χαμηλότερα επίπεδα έως ότου ο πληθωρισμός συγκλίνει δυναμικά προς ένα επίπεδο που μπορεί να θεωρηθεί επαρκώς κοντά στο στόχο.

Επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) με μηνιαίες αγορές τίτλων αξίας 20 δισ. ευρώ θα συνεχιστεί έως λίγο πριν την πρώτη αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ.

Επανέλαβε ότι η πολιτική επανεπένδυσης του κεφαλαίου των τίτλων που λήγουν και που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (ΑΡΡ) θα συνεχιστεί για αρκετό διάστημα μετά την πρώτη αύξηση στα βασικά της επιτόκια.

Η ΕΚΤ εκκινεί τη διαδικασία αναθεώρησης της στρατηγικής της αναμένοντας την ολοκλήρωσή της στο τέλος του 2020. Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον ποσοτικό προσδιορισμό της σταθερότητας των τιμών, τα διαθέσιμα νομισματικά μέσα και τις επικοινωνιακές πρακτικές.

Το Δ.Σ. υποστήριξε ότι τα τελευταία οικονομικά στοιχεία αποτυπώνουν σταθεροποίηση της αναπτυξιακής δυναμικής της Ευρωζώνης στο τρέχον επίπεδο. Θεωρεί ότι ο μέτριος ρυθμός ανάπτυξης αντανακλά τα προβλήματα στο διεθνές εμπόριο σε ένα περιβάλλον γενικότερης αβεβαιότητας που πλήττουν το βιομηχανικό τομέα της Ευρωζώνης και το ρυθμό αύξησης των επενδύσεων.

Εκτιμά ότι από τους παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη εξακολουθούν να υπερτερούν αυτοί που μπορούν να την ωθήσουν προς τα κάτω (downside risks). Ωστόσο, υπερτερούν σε μικρότερο βαθμό από ό,τι προηγουμένως, καθώς έχει υποχωρήσει η αβεβαιότητα στον τομέα του διεθνούς εμπορίου ως απόρροια της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας.

Ως προς τον πληθωρισμό, αν και παραμένει χαμηλός, διαπιστώνει κάποιες ενδείξεις μετριοπαθούς ανόδου του σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Η επόμενη συνάντηση της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική είναι προγραμματισμένη για τις 12/3/20 και θα συνοδεύεται από την επικαιροποίηση των μακροοικονομικών προβλέψεών της.

Οι αποφάσεις της ΕΚΤ συνάδουν με την πορεία των στοιχείων της οικονομίας της Ευρωζώνης που αναλύει η Τράπεζα Πειραιώς, σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό. Από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής ασκείται ανοδική επίδραση στον πληθωρισμό ύστερα από την αρνητική επίδραση των προηγούμενων μηνών. Στον τομέα της ζήτησης (αγορά εργασίας) τα στοιχεία καταδεικνύουν ανοδική επίδραση στο δομικό πληθωρισμό, καθώς το ποσοστό ανεργίας χαμηλότερα του μακροχρονίου μέσου όρου ενώ ο ρυθμός αύξησης των μισθών υψηλότερα. Όμως, οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (EUR IS 5Y/5Y) παραμένουν πολύ υποτονικές. Η επίδραση που σχετίζεται με την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη. Συνολικά, τα στοιχεία του Δεκεμβρίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό (με προδιάθεση ανοδικής επίδρασης), συνηγορώντας υπέρ της διατήρησης της χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μακρύ χρονικό διάστημα.