Μέσα στις επόμενες 24 ώρες, μέχρι το πρωί της Τρίτης, αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο www.koinonikomerisma.gr και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 26 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Όπως έχει αναφερθεί σε ρεπορταζ του Insider.gr, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε νοικοκυριά με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, σε νοικοκυριά στα οποία είτε ο υπόχρεος ή οσύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι μακροχρόνια άνεργος, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ, σε νοικοκυριά στα οποία τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και σε νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα μέλος ΑΜΕΑ, ανεξαρτήτως εισοδήματος. 

Τα SOS της αίτησης

Η υπουργική απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα δίνει και κάποιες βασικές κατευθύνσεις για το τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι. Σύμφωνα με αυτές:

  • Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN. O αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος, είτε συνδικαιούχος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον αριθμό λογαριασμού που δήλωσε, δεν κρίνεται δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος και δεν πραγματοποιείται η σχετική πληρωμή, ακόμα και αν κατά τα λοιπά πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής του.

  • Σε περίπτωση που αριθμός IBAN που δηλώθηκε δεν είναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασμού στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει ο ίδιος να μεταβεί στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα τήρησης του εν λόγω λογαριασμού και να διευθετήσει το ζήτημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εάν ο ίδιος IBAN εμφανίζεται να έχει δηλωθεί δύο ή περισσότερες φορές σε διαφορετικές αιτήσεις και για διαφορετικούς δικαιούχους, ισχύει και είναι έγκυρη μόνο η πρώτη χρονικά υποβληθείσα αίτηση.
  • Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών ή το μέλος του νοικοκυριού στου οποίου τα στοιχεία εμφανίζεται η ασυμφωνία, πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του στα ΚΕΠ και κατόπιν αυτού να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.