Αλλάζει, αν καταφέρει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας να συνάψει συμβάσεις, ο τρόπος που θα πηγαίνουμε στο γιατρό από την 1η Ιανουαρίου, οπότε και τίθεται σε ισχύ ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Το πώς θα πηγαίνουμε στο γιατρό και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή μας στο νέο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας, παρατίθενται παρακάτω. 

Τι είναι ο οικογενειακός γιατρός;
O οικογενειακός γιατρός στην πραγματικότητα είναι σύμβουλος υγείας. Αν υπάρχει κάποιο θέμα που μπορεί να το διαγνώσει θα το κάνει επί τόπου. Διαφορετικά θα μας παραπέμπει στο ειδικό γιατρό ανάλογα με το πρόβλημά μας. Αυτό θα γλιτώσει από χρόνο και χρήματα τους ασθενείς αλλά και το Σύστημα Υγείας. Κι αυτό διότι θα μπει «φρένο» στην περιφορά των ασθενών από ειδικότητα σε ειδικότητα, καθώς ο οικογενειακός γιατρός θα αναγνωρίζει το θέμα της υγείας και θα παραπέμπει στον ειδικό γιατρό που μπορεί να το αντιμετωπίσει. 

Εξετάζει δωρεάν ή θα πρέπει να καταβάλω κάποιο αντίτιμο;
Η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι δωρεάν

Μπορεί ένας ασφαλισμένος να πηγαίνει σε έναν ιδιώτη γιατρό, ο οποίος δεν θα είναι σε μία από τις κατηγορίες του οικογενειακού;
Ναι, θα μπορεί να πηγαίνει και θα τον αποζημιώνει το Δημόσιο

Ο οικογενειακός γιατρός τι ειδικότητες έχει;
Οικογενειακοί γιατροί θα είναι οι παθολόγοι και οι παιδίατροι και φυσικά οι γενικοί γιατροί. Μπορεί να συνταγογραφήσει μια μεγάλη γκάμα εξετάσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να συνταγογραφήσει ή κρίνεται ότι χρειάζεται περαιτέρω εξειδικευμένη φροντίδα, άρα θα παραπέμψει σε έναν άλλο ειδικό γιατρό.

Τι ωράριο λειτουργίας θα έχει; 
Θα λειτουργεί κανονικά όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα ο συμβεβλημένος γιατρός με τον ΕΟΠΥΥ. Αν θα εξυπηρετήσει τη νύχτα έναν ασθενή, αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον γιατρό, το κατά πόσο είναι προσβάσιμος, γιατί έχει και μια λίστα ασθενών που θα εξυπηρετεί. Η συνήθης πρακτική είναι τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά να εξυπηρετούνται από τα νοσοκομεία και από τα Κ.Υ που εφημερεύουν στις αστικές και ημιαστικές περιοχές.

Πώς βρίσκουμε τον οικογενειακό γιατρό;
Είτε επισκεπτόμενοι μια δημόσια δομή της περιοχής μας ή μια ΤΟΜΥ της περιοχής μας -έχουμε 96 τέτοιες δομές σε όλη τη χώρα και μέχρι τέλος του έτους θα έχουν ξεπεράσει τις 120- είτε επισκεπτόμενοι έναν συμβεβλημένο γιατρό του Συστήματος Υγείας, ή ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα της ΗΔΙΚΑ rdv.ehealthnet.gr ή μέσα από την ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας.

Ωστόσο, χρειάζεται μετά την ηλεκτρονική αίτηση ένα ραντεβού με τον οικογενειακό γιατρό για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να ξεκινήσει η λειτουργία του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου, διότι πέρα από τη λίστα φροντίδας των ανθρώπων, ο γιατρός θα έχει και την ευθύνη ανάπτυξης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου. Ένας φάκελος όπου θα συγκεντρώνεται η πληροφορία που θα αφορά τον κάθε εγγεγραμμένο πολίτη.

Όσοι δεν έχουν οικογενειακό γιατρό κοντά τους, τι κάνουν;
Υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις και αδυναμίες στο σύστημα που είναι δομικές. Υπάρχουν κάποια κενά σε απομακρυσμένες περιοχές και σε νησιωτικές που ακόμα και όταν προκηρύσσουμε μόνιμες θέσεις, το ιατρικό σώμα είναι απρόθυμο να ανταποκριθεί.
Πόσους ασθενείς θα εξυπηρετεί ο οικογενειακός γιατρός; Έχει ένα «ταβάνι» 2.250 ατόμων που εγγράφονται, αλλά δεν θα εξυπηρετεί τόσους, έχει ένα 10%-15% που θα εξυπηρετεί κάθε μήνα.

Αν δεν μπω στο σύστημα, τι χάνω;
Αν υπάρχει οικογενειακός γιατρός και δεν εγγραφούμε, χάνουμε τη δυνατότητα προληπτικού ελέγχου, χάνουμε τη δυνατότητα σε μια νέα υπηρεσία και χάνουμε και χρόνο, γιατί ο οικογενειακός γιατρός κανονίζει πολύ νωρίτερα τα ραντεβού μας με μια άλλη ειδικότητα.

Τι γίνεται με τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα; 
Οι χρόνιοι ασθενείς που τους παρακολουθεί ένας άλλος γιατρός, πχ καρδιολόγος, αυτοί παίρνουν μια ετήσια παραπομπή και δεν ταλαιπωρούνται άλλη φορά, εκτός αν χρειάζονται τις υπηρεσίες του οικογενειακού γιατρού.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής;
Η διαδικασία της εγγραφής περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά.

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (δίδεται από ΤΟΜΥ).

  • Ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Α.Μ.Κ.Α.
  • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
  • Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι ανήλικος, οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του, προσκομίζοντας επιπλέον βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας.
  • Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος εμπίπτει στις κατηγορίες που προβλέπει η υπ’ αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β΄/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», η διαδικασία εγγραφής γίνεται με την επίδειξη των δικαιολογητικών που προβλέπει η εν λόγω ΚΥΑ.
  • Η αίτηση 

Μπορεί να κατατεθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή απ’ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.
2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).
3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.
4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
5. Εκτύπωση της αίτησης.
Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:

Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).
Ειδική Περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον:
Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή
Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή
Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.
Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που έχει επιλεγεί.

Επισημαίνεται ότι:

Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή σας.

  • Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.
  • Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό».
  • Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται χωρίς καμιά παραπομπή, σε όλες τις Μονάδες της Πρωτοβάθμιας (ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας, πρώην μονάδες ΠΕΔΥ, Περιφερειακά Ιατρεία) και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης (Νοσοκομεία)