Αν και η κυβέρνηση στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 είχε ανακοινώσει πως η διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την κατάρτιση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ήταν έτοιμη (ένα ηλεκτρονικά συνδεδεμένο σύστημα με τον ΑΦΜ κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας), ωστόσο οι προθεσμίες που δόθηκαν στις επιχειρήσεις για να δηλώσουν τους πραγματικούς δικαιούχους τους παρατάθηκαν και στις 30 Μαρτίου με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75 30.3.2020) αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Πλέον αυτή η αναστολή έγινε εξάμηνη…

Με κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Ζαββού και του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, παρατάθηκε από την 1η Ιουλίου 2020 και για διάστημα τριών μηνών η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Πού αποσκοπεί η νέα αναστολή

Σκοπός της νέας αυτής αναστολής, είναι σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών να αντιμετωπιστεί μια σειρά ζητημάτων, όπως η ανάγκη προσαρμογής των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων στις ειδικές συνθήκες που έχουν προκύψει από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς και οι ουσιώδεις αλλαγές που θα επιφέρει η ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος, η οποία πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το προσεχές διάστημα.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, τα υπόχρεα προς καταχώριση πρόσωπα θα έχουν την τεχνική δυνατότητα να εξοικειωθούν με το πληροφοριακό σύστημα και να προβούν σε προσωρινή αποθήκευση των δηλώσεών τους, αλλά όχι σε οριστική υποβολή τους.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων αποτελεί ένα ουσιώδες μέτρο για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Και η Ελλάδα θα πρέπει κυριολεκτικά να τρέξει για να το υλοποιήσει, καθώς εντός του 2021 η ΕΕ θα προχωρήσει στη διασύνδεση των επιμέρους εθνικών Κεντρικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Πλατφόρμας Πραγματικών Δικαιούχων.