Ήδη από τον Φεβρουάριο είχε αρχίσει να φαίνεται η αδυναμία, αλλά και η απροθυμία των φορολογουμένων να καταβάλουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, λόγω της αβεβαιότητας που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.

Στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δείχνουν μια σημαντική υποχώρηση της φορολογικής συμμόρφωσης τον Φεβρουάριο έναντι του Ιανουαρίου. Είναι ενδεικτικό πως το ποσοστό των εμπρόθεσμων πληρωμών ΦΠΑ διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο στο 79,81% από 81,57% τον Ιανουάριο. Πιο απλά, ο συνολικός οφειλόμενος ΦΠΑ ήταν 1,079 δισ. ευρώ και τελικά εισπράχθηκαν τα 861,73 εκατ. ευρώ.

Αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο

Αλλά και  το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο αυξήθηκε τον Φεβρουάριο. Ανήλθε στα 106,5 δισ. ευρώ, έναντι 105,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019. Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, δηλαδή τα χρέη που δημιουργήθηκαν από την αρχή του 2020 αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο κατά 1 δισ. ευρώ και ανήλθαν στα 1,66 δισ. ευρώ, έναντι 630 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο. Το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος, ήτοι αυτό που δημιουργήθηκε πριν από το 2020, διαμορφώθηκε στα 104,09 δισ. ευρώ.

Το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε το Φεβρουάριο σε 36,921 δισ. ευρώ και το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο νομικών προσώπων σε 69,133 δισ. ευρώ.

Αποτέλεσμα της αύξησης των οφειλετών του Δημοσίου το Φεβρουάριο ήταν και η αύξηση του αριθμού όσων δύναται να τους επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Αυτοί ανήλθαν στους 1.807.572 έναντι 1.778.016 τον Ιανουάριο. 

Τον Φεβρουάριο σημειώθηκε μείωση ων οφειλετών του Δημοσίου με ληξιπρόθεσμα χρέη κατά 128.120 άτομα, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ανέλθει στους 3.993.521 έναντι 4.121.641 τον Ιανουάριο. Σημειώνεται ότι 1.268.819 άτομα ή το 70,19%των οφειλών βρίσκονταν το Φεβρουάριο σε καθεστώς αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.