Παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών πελατών.

Τι ορίζει απόφαση του Πιτσιλή

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΠΟΛ. 1022/2014) που αφορούν στο ημερολογιακό έτος 2019 θα υποβάλλονται μέχρι και την 30/06/2020. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.

Η ηγεσία της ΑΑΔΕ για την απόφασή της αυτή έλαβε υπόψη «την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών του ημερολογιακού έτους 2019, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, που έχουν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας».