Σταδιακά θα ξεκινήσουν να αναρτώνται στο TAXISNET τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, με τη διαδικασία να αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυκτα του Σαββάτου.

Τα εφετινά εκκαθαριστικά θα είναι μειωμένα κατά 10% έως 30%, ανάλογα με την αξία του ακινήτου και μεσοσταθμικά κατά 22%.

Συγκεκριμένα, οι μειώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

• 30% για ακίνητα αξίας κάτω από 60.000 ευρώ.

• 27% για ακίνητα αξίας 60.000-70.000 ευρώ.

• 25% για ακίνητα αξίας 70.000-80.000 ευρώ.

• 20% για ακίνητα αξίας 80.000-1.000.000 ευρώ.

• 10% για ακίνητα συνολικής αξίας πάνω από 1.000.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης θα ακολουθήσει ακόμη μία εκκαθάριση, η οποία θα αφορά στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δικαιούνται μείωση του φόρου κατά 50% ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, με την προθεσμία για την πρώτη να λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, μαζί με τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και την τελευταία στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω.

Αυτή χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.