Μέχρι και σήμερα, Τρίτη του Πάσχα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να υποβληθούν οι δηλώσεις πόθεν έσχες, των ετών 2016 και 2017 (φορολογικό 2015 και 2016), σύμφωνα με την Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης.

Ενώ το ίδιο ισχύει και για τις αρχικές δηλώσεις για απόκτηση ιδιότητας μέσα στα έτη 2016, 2017 και 2018, διαφορετικά οι ενδιαφερόμενοι θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.pothen.gr, όπου βρίσκονται αναλυτικές οδηγίες και χρήσιμα αρχεία.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα επιτρέπεται μόνο μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου - προστίμου το οποίο ανέρχεται από 100 έως 800 ευρώ κατά περίπτωση.

Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, θα επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.