Διατάξεις που στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής περιλαμβάνει το νομοσχέδιο «Ρύθμιση θεμάτων της αγοράς εργασίας» που παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης στο υπουργικό συμβούλιο.

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει ριζικές αλλαγές στο καθεστώς των αδειών στον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στους εργαζόμενους γονείς. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

  • Άδεια τοκετού στον πατέρα ίση με 14 εργάσιμες
  • Πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια (έως ότου το παιδί γίνει 8 ετών) για όλους τους πατέρες και όσες μητέρες δεν λαμβάνουν ήδη την 6μηνη παροχή προστασίας μητρότητας. Από τους 6 μήνες, οι δύο πρώτοι πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό.
  • Άδεια φροντίδας ανήμπορου γονέα, παιδιού, αδελφού, συζύγου ή συντρόφου ίση με 5 εργάσιμες ημέρες ετησίως.
  • Άδεια ανώτερης βίας (για παρόμοιο λόγο) ίση με 2 εργάσιμες ετησίως.
  • Διευκολύνσεις στους γονείς και φροντιστές με ανάγκη (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο κλπ).
  • Ευνοϊκές ρυθμίσεις για γονείς διδύμων, τριδύμων κλπ και για μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Προστασία των νέων πατέρων κατά της απόλυσης για χρονικό διάστημα 2 μηνών από τον τοκετό για το πρώτο παιδί, 4 μηνών για το 2ο παιδί και 6 μηνών για κάθε επόμενο.

 

Τι αλλάζει για τους νέους γονείς

Η γονική άδεια ανατροφής του παιδιού αυξάνεται στους 6 μήνες και μπορούν να την πάρουν και οι δύο γονείς, ενώ σήμερα έχει διάρκεια 4 μηνών, είναι άνευ αποδοχών και μπορεί να την πάρει μόνο η μητέρα. 

Σύμφωνα με την ρύθμιση, κάθε εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα στην άδεια, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών (σήμερα είναι μέχρι 6 ετών). 

Οι δύο πρώτοι μήνες θα είναι πληρωμένοι από τον ΟΑΕΔ, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι άνευ αποδοχών. Βασική προϋπόθεση ο εργαζόμενος γονέας να έχει συμπληρώσει έναν χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Τη νέα γονική άδεια ανατροφής του παιδιού δικαιούνται στο διπλάσιο γονείς διδύμων, τριδύμων κ.λ.π για κάθε παιδί ξεχωριστά.

 Με άλλη ρύθμιση, το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει μεγαλύτερη άδεια πατρότητας στους νέους μπαμπάδες, που σήμερα έχουν μόλις 2 ημέρες μόλις γεννιέται το παιδί.

Υπενθυμίζεται πως στον ιδιωτικό τομέα η άδεια μητρότητας ανέρχεται σε 17 εβδομάδες, ενώ στον δημόσιο τομέα είναι 2 μήνες πριν και 3 μήνες μετά τον τοκετό.

Η άδεια πατρότητας χορηγείται υποχρεωτικώς από τον εργοδότη με αποδοχές και δεν εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή προϋπηρεσία, τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου.

 

Διαβάστε επίσης