Τα «πάνω - κάτω» έρχονται για εργαζόμενους και επιχειρήσεις που εδρεύουν στις Περιφέρειες που εντάσσονται στο «κόκκινο», δηλαδή στο «πολύ υψηλό» επίπεδο επιδημιολογικού κινδύνου.

Η είσοδος της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και της Ροδόπης στο «επίπεδο 4» του ΕΟΔΥ, συνεπάγεται ενισχυμένα μέτρα για τις τοπικές αγορές, καθώς ορισμένοι κλάδοι έχουν αυξημένη ανάγκη στήριξης (τουρισμός, εστίαση, πολιτισμός, αθλητισμός κ.α.)

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τις επιχειρήσεις με έδρα στις «κόκκινες» -ίσως και στις «πορτοκαλί»- περιφέρειες, προβλέπεται:

1. Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους επιχειρήσεων, τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα κατά το οποίο ορίζεται η Περιφέρεια στον «επίπεδο 4». Οι απολύσεις είναι άκυρες, ενώ οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

2. Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ κύρια δραστηριότητας προβλέπεται:

  • δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ για 30 ημέρες) σε μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και όχι λιγότερο από 14 ημέρες. Η διαδικασία είναι η συνήθης με τις δηλώσεις στο σύστημα «Εργάνη», ενώ καλύπτονται πλήρως και οι εισφορές του μισθωτού στο ύψος του ονομαστικού του μισθού. Μετά το πέρας της αναστολής, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ισόχρονο διάστημα με αυτόν της αναστολής.  
  • δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για όσους εργαζόμενους δεν τεθούν σε αναστολή και
  • υποχρεωτική εφαρμογή εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν από απόσταση. Η υποχρεωτική τηλεργασία προαναγγέλλεται στην «Εργάνη» για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκετα.

3. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων, δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ σε μηναία βάση. Σε περίπτωση που η διάρκεια παραμονής στο επίπεδο 4 της Περιφερειακής Ενότητας είναι 14 ημέρες ή λιγότερο, η αποζημίωση του μηνός ανέρχεται σε 300 ευρώ.

4. Για τις ίδιες επιχειρήσεις δίνεται δυνατότητα αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον εν λόγω μήνα, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% από τον Μάιο του 2021 και έπειτα. Επίσης δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια και φοιτητική κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους, συμψηφίζεται το 1/3 της ζημίας με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

5. Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 που θα δοθεί τον μήνα Δεκέμβριο, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 4, δεν επιστρέφεται το 50% του εν λόγω ποσού. Επιπλέον, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 3 ή σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, δεν επιστρέφεται το 30% του εν λόγω ποού.

6. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο διάγγελμά του και θα εξειδικευτούν από τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

 

Ειδικές άδειες για γονείς 

Στην περίπτωση που ολόκληρο σχολείο ή μόνο ένα σχολικό τμήμα κλείσει λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος κορονοϊού, οι εργαζόμενοι γονείς, μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή της άδειας προληπτικής καραντίνας, ανάλογα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Ο εργαζόμενος γονέας ενημερώνει τον εργοδότη προσκομίζοντας με κάθε πρόσφορο μέσο σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή μονάδα φροντίδας του παιδιού ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία συνολικά της δομής ή τμήματος αυτής.

Στην βεβαίωση αναφέρεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του σχολείου, εξαιτίας του οποίου έχει συσταθεί αρμοδίως στα παιδιά ή και στους γονείς αυτών κατ' οίκον παραμονή. 

Αν εκτός από το παιδί και ο ίδιος ο εργαζόμενος γονέας απαιτείται να τεθεί σε καραντίνα, τότε ο απουσιάζει δικαιολογημένα από την εργασία του κάνοντας χρήση της άδειας προληπτικής καραντίνας που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα.

Με απόφαση του εργοδότη μπορεί να παρέχει εξ' αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για το διάστημα που μένει στο σπίτι. Εφόσον δεν είναι εφικτή η παροχή εξ' αποστάσεως εργασίας τότε, μετά τη λήξη του κατ' οίκον περιορισμού του, ο εργαζόμενος αναπληρώνει το 50% των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής του κατ' οίκον, με υπερεργασία πέραν του συμβατικού του ωραρίου, με 1 ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση που δεν μείνει σε καραντίνα ο εργαζόμενος γονιός, συστήνεται η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας και εφόσον αυτή δεν είναι εφικτή ως εναλλακτική χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού.

Υπενθυμίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού αποτελεί ένα ειδικό σχήμα άδειας τριών ημερών που ακολουθείται από τη χορήγηση μίας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις ημέρες.

Οι δύο πρώτες ημέρες χορηγούνται με αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη ημέρα επιδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του εργαζόμενου.

Για όσος έχουν ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής άδειας για το 2020, γίνεται αποδεκτό ότι κατά την τέταρτη μέρα της άδειας ειδικού σκοπού ,μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές (π.χ. άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών).

Σε περίπτωση νόσησης των παιδιών από τον κορονοϊό COVID- 19, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό.

 

Διαβάστε επίσης