Με 45 άρθρα δημοσιεύτηκε η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με δεκάδες νέες παρεμβάσεις, κυρίως στα εργασιακά. Η σημαντικότερη αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού που παραπέμπεται για τον Ιανουάριο του 2021, ενώ κανονικά θα ίσχυε από τον φετινό Ιούνιο.

Πιο συγκεκριμένα, με το 13ο άρθρο μεταβάλλεται το χρονοδιάγραμμα διαβουλεύσεων για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου.
β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου.
γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου.
δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021.

Επίσης:

  • Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανοίξουν –με βάση τις ημερομηνίες που προβλέπει το πρόγραμμα σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα- διατηρώντας το 60% του προσωπικού του σε καθεστώς αναστολής. Όπως προβλέπει η διάταξη, αν ένας εργοδότης που θα του επιτραπεί να λειτουργήσει βάλει σε καθεστώς αναστολής πάνω από το 60% του συνολικού πληθυσμού των εργαζομένων, τότε το επιπλέον ποσοστό θα το πληρώνει από την τσέπη του.
  • Η ΠΝΠ ξεκαθαρίζει ότι για όσους εργαζόμενους παραμείνουν σε καθεστώς αναστολής, η αποζημίωση από το κράτος θα γίνεται με την ημέρα.
  • Επίσης, προβλέπεται ότι αν χρειαστεί, το καθεστώς μπορεί να παρατείνεται και μέχρι το τέλος Ιουνίου τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές τον Μάιο (όπως η εστίαση).
  • Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για το διάστημα της ανάκλησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.