Μια μοναδική δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού τους με χαμηλό κόστος, έχουν οι εργοδότες για το διάστημα που η αγορά αλλά και η ίδια η οικονομία πλήττεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Σύμφωνα με την χθεσινή ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, όσοι εργοδότες πλήττονται και υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ, μπορούν να απασχολούν με τηλεργασία τους εργαζόμενους που έχουν θέσει σε αναστολή σύμβασης, καταβάλλοντας μόνο ένα επιμίσθιο.

Το επιμίσθιο αυτό θα είναι αναλογικό του μισθού, όχι αυστηρά προσδιορισμένο αλλά για «πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης».

Με την αναστολή της σύμβασης εργασίας, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει μισθό, ο δε εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρέχει υπηρεσία.

Παρόλα αυτά, ο εργοδότης, αν επιθυμεί μπορεί να αποδώσει κάποια αμοιβή, εξ ελευθεριότητος, στον εργαζόμενο που βρίσκεται σε αναστολή, έως του ύψους των μεικτών αποδοχών του. 

Όπως ορίζει η ΚΥΑ, δύναται με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή, να προβλεφθεί ότι ο τελευταίος θα παρέχει υπηρεσίες με το καθεστώς της τηλεργασίας, ώστε να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτή την υπηρεσία του ο εργαζόμενος θα αμειφθεί αναλογικά, έως το ύψος των μεικτών αποδοχών του, αφαιρούμενης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Για την εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ΑΠΔ.

Για τη νομιμότητα της διαδικασίας θα πρέπει πριν την εφαρμογή της εξ αποστάσεως (τηλεργασία) εργασίας, εκείνη να δηλωθεί στο ΠΣ Εργάνη στο ειδικό έντυπο. Η αμέλεια του εργοδότη, θα επισύρει πρόστιμα.

Η αμοιβή επιπλέον των 800 ευρώ

Σε μια ιδιόμορφη εξαίρεση, η ΚΥΑ επιτρέπει τον συνδυασμό αναστολής συμβάσεων εργασίας και τηλεργασίας για τον ίδιο εργαζόμενο.

Όπως αναφέρεται, η αμοιβή για την τηλεργασία θα πρέπει να δίδεται από τον εργοδότη επιπλέον των 800 ευρώ και θα υπολογίζεται «αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου».

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους εργοδότες να απασχολούν τους εργαζόμενους κατά το 45ήμερο της αναστολής, καταβάλλοντας ένα αναλογικό επιμίσθιο, το οποίο θα μπορεί να φτάνει έως και το συνολικό ύψος (το 100%) του μεικτού μισθού τους.

Ο μηχανισμός αυτός μπαίνει σε εφαρμογή κατόπιν συμφωνίας εργοδότη- εργαζόμενου και αφού πρώτα αυτός έχει τεθεί σε αναστολή σύμβασης από τον εργοδότη, με αποτέλεσμα να καθίσταται δικαιούχος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

Ωστόσο στην εφαρμογή του μέτρου υπάρχουν και κάποια «θολά σημεία» όπως: 

- η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ αντιστοιχεί σε 45 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ενάμιση μήνα. Όμως οι καταβαλλόμενες μεικτές αποδοχές του εργαζόμενου έχουν περίοδο αναφοράς το μήνα, δηλαδή 25 ημέρες ασφάλισης κατά τεκμήριο

- πως θα εφαρμοστεί η επιπλέον αμοιβή σε περίπτωση τηλεργασίας για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, δεδομένου ότι οι μηνιαίες καταβαλλόμενες μεικτές αποδοχές τους μπορεί να πέφτουν κάτω από τα 500 ευρώ. 

Η αναγωγή της έκτακτης αποζημίωσης των 800 ευρώ σε μηνιαία βάση αντιστοιχεί σε ένα ποσό της τάξης των 533 ευρώ. Αν λοιπόν μισθωτός με μηνιαίο μεικτό μισθό 1.000 ευρώ τεθεί σε αναστολή σύμβασης από 1η Απριλίου και για 45 ημέρες (μέχρι τις 15 Μαίου) και εργαστεί με τηλεργασία, θα εισπράξει για το 45ήμερο: 

- για τον Απρίλιο το ποσό των 467 ευρώ από τον εργοδότη, συν τα 533 ευρώ από την αποζημίωση ειδικού σκοπού (σύνολο 1.000 ευρώ) 

- για τον Μάιο το ποσό των 733 ευρώ από τον εργοδότη, συν τα 267 ευρώ που αντιστοιχούν στην υπόλοιπη αποζημίωση ειδικού σκοπού για το 15νθήμερο (σύνολο 1.000 ευρώ). 

Υπενθυμίζεται πως τον συνδυασμό αναστολής σύμβασης και τηλεργασίας έχουν μόνο οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ 

Η τηλεργασία επιτρέπεται στους εργαζόμενους με αναστολή, μόνο κατόπιν συμφωνίας μαζί τους.