Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην προκήρυξη 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην κάλυψη 79 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε 21 φορείς του δημοσίου.

Στην προκήρυξη μπορούν να λάβουν μέρος υποψήφιοι όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), από την Αθήνα αλλά και την περιφέρεια, καθώς οι φορείς που θα προσλάβουν μόνιμο προσωπικό βρίσκονται σε όλη την επικράτεια. 

Οι δημοφιλέστερες ειδικότητες αφορούν στελέχη πληροφορικής, διοικητικούς υπαλλήλους (ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού) και οδηγούς με απολυτήριο Λυκείου.   

- ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Ειδικότητα ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ που θα απασχοληθεί με την κατ’ ιδίαν αναζήτηση των οφειλετών στον τόπο διαμονής τους για την είσπραξη των αρδευτικών τελών.

- ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ειδικότητα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) που θα απασχοληθεί με την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης οι υποψήφιοι στην ειδικότητα ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στην κατάλληλη προετοιμασία και τη σωστή συλλογή του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση.

- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε: Ειδικότητα ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που θα απασχοληθεί με τη χρήση, διαχείριση και υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας και την εκπαίδευση χρηστών.

- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Ειδικότητα ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ που θα απασχοληθεί για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και των λοιπών μέσων επικοινωνίας.

- ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ / ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Ειδικότητες ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ,ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ και ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ.

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.): Ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ που θα πραγματοποιεί το σύνολο των μετακινήσεων προσώπων και αντικειμένων.

- ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ.

ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ: Ειδικότητες ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ΕΙΔ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ.

-  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ: Ειδικότητα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ που θα απασχοληθεί στη γραμματειακή υποστήριξη, τήρηση αρχείου και διαχείριση και ενημέρωση ιστοσελίδας της Ιεράς Μητρόπολης.

- ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΣΑΜΟΥ- ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ που θα απασχοληθεί ως οδηγός αυτοκινήτου Μητροπολίτη.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΥΔ ΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ: Ειδικότητα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ που θα απασχοληθεί για γραμματειακή, μηχανογραφική και τεχνολογική υποστήριξη.

- ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ο.Θ.): Ειδικότητα ΔΕ ΤΑΜΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗ που θα απασχοληθεί αποκλειστικά σε λογιστικές εργασίες.

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.): Ειδικότητες ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΕΙΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΕΙΔ. SOFTWARE και ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΕΙΔ. HARDWARE.

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.: Ειδικότητες ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ MΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚ ΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.: Ειδικότητα ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ που θα έχουν ως αντικείμενο το χειρισμό γερανών, περονοφόρων και λοιπών μηχανημάτων του λιμένα.

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.: Ειδικότητες ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , ΤΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ..

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.: Ειδικότητες ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) και ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - Ο.Π.Ε.Κ.Α.: θα προσλάβει 4 αναλυτές - προγραμματιστές ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ: Ειδικότητες ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ και ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) μέχρι και την Τρίτη 7 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00.