Τρεις κομβικής σημασίας αλλαγές στα εργασιακά που θα επηρεάσουν τη ζωή χιλιάδων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του Μαρτίου.

 Το «Εργάνη ΙΙ» φιλοδοξεί να χτυπήσει τη μαύρη αλλά και την υποδηλωμένη εργασία, καθιερώνοντας νέο καθεστώς στο ωράριο των εργαζομένων αλλά και τις υπερωρίες τους. Παράλληλα θα επιβραβεύει τις συνεπείς επιχειρήσεις με μια σειρά κίνητρα, όπως η μείωση των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Πιο συγκεκριμένα, καθιερώνεται:   

- Το ψηφιακό ωράριο: Με το νέο σύστημα οι επιχειρήσεις θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Εργάνη 2 και θα συμπληρώνουν τα νέα απλοποιημένα έντυπα που θα έχουν αναρτηθεί για την έναρξη της λειτουργίας του ψηφιακού ωραρίου

Οι εργοδότες θα δηλώνουν τα σχήματα ωραρίου ή τροποποίησης ωραρίου με ψηφιακές επιλογές, επιδεχόμενες αυτόματη επεξεργασία και διασταύρωση σε πραγματικό χρόνο και θα σταματήσει η υποβολή κειμένου ή σαρωμένου αρχείου PDF όπως γινόταν μέχρι σήμερα

Έτσι οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ πριν μπουν σε μια επιχείρηση θα έχουν την πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ωρών απασχόλησης και των μεταβολών τους για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται.

-  Την Ηλεκτρονική κάρτα εργασίας: Από τον προσεχή Ιούνιο, τουλάχιστον 100.000 εργαζόμενοι σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ θα προμηθευτούν μια κάρτα εισόδου-εξόδου στην εργασία τους, την οποία θα σκανάρουν σε ειδικό τερματικό που θα βρίσκεται στην είσοδο της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Η χρήση της θα καταγράφει ακριβώς την ώρα εισόδου και εξόδου του εργαζομένου, ώστε να περιοριστεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, αλλά και να καταγράφονται οι υπερωρίες.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού με ωρομέτρηση, προκειμένου τα στοιχεία να διαβιβάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο στην Εργάνη ΙΙ.

Μάλιστα εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί με μεταβατική περίοδος 2-3 μηνών, ώστε να προετοιμαστούν τα συστήματα και οι επιχειρήσεις για την εφαρμογή του.

- Το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων: Πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, που συμμορφώνονται με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Οσοι εργοδότες εγγράφονται στο Λευκό Μητρώο θα έχουν ασφαλιστικά, φορολογικά και άλλα κίνητρα.