Στην πρόσληψη 420 τελωνειακών υπαλλήλων προχωρά άμεσα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.  Οι προσλήψεις γίνονται κατόπιν εισήγησης του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη  Βαρβιτσιώτη, για την αντιμετώπιση του αυξημένου φόρτου εργασίας της τελωνειακής υπηρεσίας λόγω Brexit. Παράλληλα η υπηρεσία θα ενισχυθεί και με 190 μετατάξεις.

Οι μόνιμες θέσεις προσωπικού που «ανοίγουν» στην ΑΑΔΕ, με τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών το οποίο συζητείται στη Βουλή, κατανέμονται ως εξής:

  • 270 θέσεις από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προκήρυξη ΑΣΕΠ (με σειρά προτεραιότητας/ μόρια)
  • 150 θέσεις από επιλαχόντες της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1Γ/2017, που είχε υλοποιηθεί με γραπτό διαγωνισμό 
  • 190 θέσεις που θα καλυφθούν με τη διαδικασία των μετατάξεων.

Η ενίσχυση των τελωνειακών αρχών εν όψει της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μόνο ελληνική πρωτοβουλία.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της αντίστοιχης προετοιμασίας τους και θωράκισής τους απέναντι στη νέα πραγματικότητα που θα διαμορφώσει το Brexit, έχουν προγραμματίσει  προσλήψεις προσωπικού, ενώ αρκετά εξ αυτών τις έχουν ήδη υλοποιήσει.

Σημειώνεται πως ο αριθμός των υπηρετούντων στην ελληνική τελωνειακή υπηρεσία σήμερα είναι 2.067, χαμηλότερος από τη στελέχωση των ευρωπαϊκών κρατών-μελών.

Οι ειδικότητες

Οι επιτυχόντες του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών (με πτυχίο Νομικής), απασχολούνται κυρίως με την ερμηνεία και εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. Επίσης με τον έλεγχο των παραστατικών στοιχείων που αφορούν στη σωστή εκτέλεση εργασιών που αναφέρονται σε θέματα  διεκπεραίωσης των διαπιστούμενων παραβάσεων και λαθρεμποριών της τελωνειακής,  δασμολογικής φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας.

Στα καθήκοντά τους είναι και η διαχείριση θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων, καθώς και τις αντικρούσεις επί ανακοπών προσφυγών ή λοιπών ένδικων μέσων που ασκούνται από  φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου και η τήρηση όλων των διαδικασιών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με διοικητικά οικονομικά πτυχία απασχολούνται  κυρίως με την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας, τον καθολικό/δειγματοληπτικό έλεγχο  διακινουμένων προσώπων και αγαθών και  την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων.

Επίσης ε την ορθή δασμολογική κατάταξη και τον καθορισμό δασμολογητέας αξίας των  εμπορευμάτων, τη βεβαίωση των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων και τη βεβαίωση οφειλών μετά από έλεγχο.

Οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Στατιστικής και ΠΕ Τελωνειακών με πτυχίο Στατιστικής, απασχολούνται κυρίως με τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων και δεικτών απόδοσης στο πλαίσιο της Διοίκησης, καθώς και με την ανάπτυξη/συντήρηση των βάσεων δεδομένων.