Διασώζεται το επίδομα γάμου (10% επί του μισθού) και οι τριετίες, μετά την παράταση μέχρι τις 31-12-2019 της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έληξε την 30η Ιουνίου 2019. 

Με την παράταση, όλοι οι συμφωνηθέντες στη Σύμβαση κανονιστικοί όροι που τη συνοδεύουν (μισθολογικοί και μη μισθολογικοί) και είναι ευεργετικοί για τους εργαζομένους, διασώζονται. 

Ήδη, με πρωτοβουλία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η σχετική διάταξη ενσωματώθηκε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί στην Βουλή  προς ψήφιση.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπογράφτηκε στις 28-3-2018 μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και των παρακάτω εργοδοτικών φορέων: του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου του 2019, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ξεκινήσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία θα ισχύσει από 1-1-2020.

Ωστόσο «αγκάθι» στην όλη διαδικασία συνιστά η ΓΣΕΕ, που με την διορισμένη Διοίκηση που έχει δεν δύναται να υπογράψει νέα ΕΓΣΣΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να διεξαχθεί το Συνέδριο της ΓΣΕΕ ώστε να προκύψει νέα εκλεγμένη Διοίκηση και να δοθεί το έναυσμα για να ξεκινήσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις όλοι οι κοινωνικοί εταίροι. 

«Παρατείνουμε την ισχύ της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και μαζί με αυτήν όλες τις θετικές διατάξεις της σε όλους τους εργαζομένους ακόμα και σε αυτούς που προσελήφθησαν μετά την 30ή Ιουνίου 2019, ημερομηνία που έληγε η κανονιστική ισχύς της Σύμβασης. Δημιουργούμε τον αναγκαίο χώρο και τις προϋποθέσεις για ένα γόνιμο διάλογο το επόμενο διάστημα μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και στηρίζουμε τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις τους για την σύναψη νέας ΕΓΣΣΕ», επεσήμανε ο κ. Βρούτσης.