Το φθινόπωρο θα εκδοθούν οι τρεις μεγάλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που απευθύνονται σε χιλιάδες υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών και αφορούν δήμους, ειδικά Κέντρα Πρόνοιας και τα ΚΕΠ.

Ήδη το «πράσινο φως» για την έκδοσή τους έχουν λάβει τρεις νέες προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, που αφορούν 341 θέσεις στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, 758 θέσεις σε δήμους και ΔΕΥΑ και 153 θέσεις στα ΚΕΠ.

Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 341 θέσεις σε Κέντρα Πρόνοιας φαίνεται πως θα είναι ο πρώτος που θα εκδοθεί και θα απευθύνεται σε υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, 62 διαφορετικών ειδικοτήτων.

Οι ειδικότητες που θα ζητούνται αφορούν: Λογοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Διοικητικούς, Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Ηλεκτρολόγους, Οδηγούς και βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ).

Ο επόμενος διαγωνισμός έχει να κάνει με την «ουρά» της μεγάλης προκήρυξης 3Κ/2018 και θα αφορά την πρόσληψη 758 μονίμων σε δήμους όλης της χώρας.

Η εντοπιότητα θα ισχύει για παραμεθόριους δήμους ή νησιά, καθώς και για δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, ενώ η ειδική εμπειρία που προβλέπεται θα αφορά τους ήδη υπηρετούντες στους ΟΤΑ (συμβασιούχους).

Τέλος για την προκήρυξη στα ΚΕΠ, θα γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και τα απολυτήρια ή διπλώματα οποιουδήποτε τύπου Λυκείου Δευτροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίοδευσης.

Για τις 153 θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υπάρξει ειδική πριμοδότηση της εμπειρίας όσων έχουν υπηρετήσει σε ΚΕΠ.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 60 ΠΕ, 30 ΤΕ και 63 ΔΕ και αφορούν όλες την ειδικότητα Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. 

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν, αναμένεται να περάσουν από μια διαδικασία εκπαίδευσης πάνω στα θέματα που καλούνται να διαχειριστούν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΕΠ.