Ευκαιρία πρακτικής άσκησης σε 1.800 πτυχιούχους δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εργαστούν στο ευρωπαϊκό όργανο για περίοδο πέντε μηνών, αρχής γενομένης από την 1η Μαρτίου 2020.

Οι θέσεις πρακτικής αφορούν μια σειρά καθηκόντων όπως οργάνωση συνεδριάσεων και ομάδων εργασίας, έρευνα και κατάρτιση εκθέσεων και διοργάνωση προγραμμάτων, δίκαιο ανταγωνισμού, περιβαλλοντική πολιτική κ.α

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι πανεπιστημίων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες της ΕΕ και δεν διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε οποιοδήποτε όργανο της Κομισιόν.

Επισημαίνεται πως οι προσληφθέντες θα αμείβονται με μισθό ύψους 1.196,84 ευρώ.

Για το πρώτο διάστημα της πρακτικής (από 1ης Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2020) οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν το βιογραφικό τους έως τις 30 Αυγούστου, στην επίσημη ιστοσελίδα https://ec.europa eu/stages.

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει σχετικό τεστ δοκιμασιών το οποίο μπορούν να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι και να διαπιστώσουν αν είναι κατάλληλοι για τις διαθέσιμες θέσεις.