Μέσα στο καλοκαίρι και πιθανότατα τον Ιούλιο φιλοδοξεί το υπουργείο Παιδείας να προκηρύξει τις 10.000 θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, αφού έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαπραγμάτευση με τους δανειστές και δοθεί το «πράσινο φως» για τις νέες θέσεις.

Οι φετινές προσλήψεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν θα γίνουν με γραπτές εξετάσεις αλλά βάσει ειδικών κριτηρίων, που θα καθορίσει το υπουργείο Παιδείας σε συνεννόηση με το ΑΣΕΠ.

Οι επαφές των δύο πλευρών είναι τακτικές, προκειμένου να οριστούν οι βασικοί άξονες του νέου τρόπου διορισμού των εκπαιδευτικών, καθώς και οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα γίνεται η μοριοδότησή τους.

Αμέσως μετά το υπουργείο Εσωτερικών θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση (κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Παιδείας) που θα ορίζει τα νέα κριτήρια και ακολούθως θα βγει η προκήρυξη από το ΑΣΕΠ που θα έχει ειδικό ρόλο στη νέα διαδικασία των μόνιμων προσλήψεων.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια που θα λαμβάνει υπόψη του το ΑΣΕΠ για να καταρτίσει τον πίνακα των επιτυχόντων εκπαιδευτικών, θα αφορούν το «τρίπτυχο» προσόντα, προϋπηρεσία και κοινωνικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, θα σταθμίζονται τα κριτήρια της προυπηρεσίας (είτε ως αναπληρωτής, είτε ως ωρομίσθιος), των προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακά, γλώσσες), της επιτυχούς συμμετοχής σε προηγούμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ, της ειδίκευσης (παιδαγωγική επάρκεια) και τέλος κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, πολυτεκνία κλπ).

Αμέσως μόλις κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση, το αίτημα του υπουργείου Παιδείας θα πάρει ΠΥΣ προκειμένου να υποβληθεί στο ΑΣΕΠ. Η Ανεξάρτητη Αρχή θα έχει ρόλο ρυθμιστεί της διαδικασίας, καθώς θα είναι εκείνη που θα καταρτίσει τον πίνακα με τους διοριστέους, λαμβάνοντας υπόψη προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και θα ελέγξει τις ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν.

Σε ότι αφορά τις προσλήψεις των αναπληρωτών, θα πρέπει να έχουν ως ελάχιστο κριτήριο και προϋπόθεση τη συμμετοχή τους στους προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, δηλαδή να έχουν αξιολογηθεί και κριθεί ότι μπορούν να διοριστούν.