Αντιδρά, σύμφωνα με πληροφορίες, η κοινότητα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στην απόφαση της κυβέρνησης να επιφέρει νομοτεχνική βελτίωση στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, συμπεριλαμβάνοντας τους φοροτεχνικούς και λογιστές σε εκείνους που μπορούν να υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις φορέα επενδυτικού σχεδίου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης επέφερε νομοτεχνική βελτίωση στις σχετικές διατάξεις και πλέον οι οικονομικές καταστάσεις του φορέα επενδυτικού σχεδίου, εκτός από ορκωτό ελεγκτή θα μπορούν να υπογράφονται από οικονομολόγο, λογιστή – φοροτεχνικό, κάτοχο επαγγελματικής ταυτότητας Α’ τάξης.

Η σχετική αλλαγή θορύβησε τους ορκωτούς λογιστές που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκφράσουν μέσω των συλλογικών τους οργάνων την αντίθεση του.

Να σημειωθεί πως οι αρμόδιες εποπτικές αρχές είχαν ζητήσει ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να καταρτίσουν επενδυτικά σχέδια, να μην έχουν καμία άλλη σχέση με την εταιρεία που τους ζητά να εκπονήσουν το επενδυτικό σχέδιο και να αποφεύγεται έτσι η σύγκρουση συμφερόντων.

Ωστόσο, από αυτή την πρόνοια η κυβέρνηση μετακινήθηκε πολύ πιο μακριά εντάσσοντας τους οικονομολόγους επαγγελματικής ταυτότητας Α’ τάξης σε εκείνους που λαμβάνουν το δικαίωμα υπογραφής επενδυτικού σχεδίου.