Την έγκρισή της για 172 νέες εντάξεις επιχειρηματικών σχεδίων/πράξεων στη δράση «Επιχειρούμε Έξω», έδωσε η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στο υπουργείο Οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός τους είναι 7.881.894,38 ευρώ.

Όπως  εξήγησε ο υφυπουργός Οικονομίας Στάθης Γιαννακίδης, συνολικά στη δράση «Επιχειρούμε Έξω» έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής 551 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια δαπάνη 24.631.049,23 ευρώ και συνολικό κόστος πράξης που ξεπερνά πλέον τα 50 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων και τη συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση του προγράμματος είναι διαρκώς ανοιχτή για υποβολή, καθώς με τη νέα πολιτική του υπουργείου η αξιολόγηση είναι άμεση, ενώ έχει επιτευχθεί η σημαντική μείωση του χρόνου που μεσολαβεί από την υποβολή του φακέλου μέχρι την ένταξη, και σήμερα υπολογίζεται σε περίπου 2 μήνες.