«Ανοίγει» σήμερα το Πλοροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και θα δέχεται μέχρι τις 3 Ιουλίου νέες δηλώσεις αναστολών σύμβασης, οι οποίες θα ισχύσουν αναδρομικά για τον Μάιο.

Συνεπώς όσοι εργαζόμενοι δηλωθούν τώρα σε παράταση αναστολής για τον Μάιο θα πρέπει να λάβουν την ειδική αποζημίωση που δικαιούνται, ύψους έως και 534 ευρώ, μετά τις 3 Ιουλίου που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Υπενθυμίζεται πως αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου πληρώνεται η ειδική αποζημίωση του Μαίου σε 7.551 δικαιούχους εργαζόμενους. 

Οι νέες οδηγίες του υπουργείου Εργασίας στοχεύουν στη διόρθωση λαθών και παραλείψεων που έγιναν με τις αναστολές τον Μάιο. Ειδικότερα οι εργοδότες από σήμερα μπορούν να υποβάλλουν αρχική “ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ” εργαζομένων για τον μήνα Μάιο.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα να υποβληθεί ορθή επανάληψη της ίδιας δήλωσης για τις ακόλουθες και μόνο περιπτώσεις:

- διορθώσεις στο πεδίο «Ημερομηνία παράτασης / Οριστικής διακοπής» για δήλωση μεταγενέστερων ημερομηνιών από τις ήδη δηλωθείσες,
- μεταβολές τιμών από "ΝΑΙ" σε "ΟΧΙ", στο πεδίο «Πληρωμή από εργοδότη»,
- τροποποίηση  στοιχείων μισθωμάτων για τον Μάιο.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εργασίας δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες να διορθώσουν εκ των υστέρων στην ΕΡΓΑΝΗ και μέχρι 30 Ιουνίου την ημερομηνία ένταξης των μισθωτών τους στον μηχανισμό «Συν – Εργασία» αναδρομικά από 15 Ιουνίου.

 

Αύριο η πληρωμή

Χρήματα στους λογαριασμούς τους θα δουν αύριο Παρασκευή  7.551 δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού έως 534 ευρώ, που αφορά την αναστολή συμβάσεων εργασίας Μαΐου

Ειδικότερα αύριο πληρώνονται την αποζημίωση ειδικού σκοπού οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που:

- επαναλειτούργησαν τον Μάιο ή
- θεωρούνταν πληττόμενες βάσει ΚΑΔ
- παρέμειναν κλειστές όλο τον Μάιο με κρατική εντολή, όπως είναι για παράδειγμα τα ξενοδοχεία 12μηνης διάρκειας και οι επιχειρήσεις εστίασης.

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα παράτασης ο εργαζόμενος πληρώνεται με 18 ευρώ.

Κατά συνέπεια:

- για παράταση αναστολής 10 ημέρων – αποζημίωση 180 ευρώ
- για παράταση αναστολής 15 ημέρων – αποζημίωση 270 ευρώ
- για παράταση αναστολής 20 ημέρων – αποζημίωση 360 ευρώ
- για παράταση αναστολής 25 ημέρων – αποζημίωση 450 ευρώ.

Για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που επαναλειτούργησαν προβλέπεται:

- με επαναλειτουργία τη Δευτέρα 4/5 : 54 ευρώ (3 μέρες)
- με επαναλειτουργία τη Δευτέρα 11/5 : 180 ευρώ (10 μέρες)
- με επαναλειτουργία τη Δευτέρα 18/5 : 306 ευρώ (17 μέρες)
- με επαναλειτουργία τη Δευτέρα 25/5 : 432 ευρώ (24 μέρες)