Από σήμερα έως και τις 31 Μαΐου μπορούν οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την κορονοϊό, να κάνουν αίτηση για να λάβουν το έκτακτο επίδομα των 534 ευρώ για τον Μάιο.  

Οι εργαζόμενοι των οποίων η αναστολή σύμβασης παρατείνεται δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα δήλωση, μπορούν όμως -εφόσον συντρέχει λόγος- να υποβάλλουν τροποποίηση αρχικής υπεύθυνης δήλωσης από αύριο 19 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου του 2020. Η τροποποίηση μπορεί να αφορά στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχεία της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού Μαΐου θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 10 Ιουνίου του 2020.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού συνολικού ύψους των 534 ευρώ είναι οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, σε επιχειρήσεις – εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τον Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι επιχειρήσεις - εργοδότες βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και κυρίως αφορούν τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης και δηλώνουν υπεύθυνα ότι παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους.

Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image