Μειώνεται κατά δύο μήνες το χρονικό περιθώριο που δίνει ο νέος ασφαλιστικός νόμος στους οφειλέτες που απώλεσαν (με υπαιτιότητά τους) την ρύθμιση των 120 δόσεων (ν.4611/2019) προς τον ΕΦΚΑ, για να ενταχθούν ξανά.

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα, άλλαξε την προθεσμία υποβολής αίτησης επανένταξης από 31 Μαίου 2020 στις 31 Μαρτίου 2020, για τους οφειλέτες μη μισθωτούς, αγρότες, εργοδότες καθώς και σε όσους έχουν οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, προκειμένου να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στην ρύθμιση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξαναμπούν στην ρύθμιση όσοι είχαν ενταχθεί αλλά έπαψαν να την εξυπηρετούν, είναι να καταβάλλουν το σύνολο των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και τυχόν νέες βεβαιωμένες, εκτός ρύθμισης οφειλές.

Ανεπιτυχής η ρύθμιση για 31.000 οφειλέτες

Σύμφωνα με πληροφορίες, 31.000 είναι περίπου οι οφειλέτες των Ταμείων οι οποίοι εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων (με ή χωρίς επανυπολογισμό) και στη συνέχεια έπαψαν να πληρώνουν τις δόσεις.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους χειρόγραφα, με φυσική παρουσία του οφειλέτη στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ,  όπως επίσης και στις τοπικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η απολεσθείσα ρύθμιση θα ενεργοποιείται απευθείας από τις αρμόδιες για τη ρύθμιση περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ή τις τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση φέρει ημερομηνία από 10/8/2019 και μετά.

Αφορά δηλαδή περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί η μείωση του επιτοκίου από 5% σε 3%.

Για τις αποφάσεις ρύθμισης που είχαν εκδοθεί πριν από την 10/8/2019, η ενεργοποίηση της ρύθμισης θα ολοκληρώνεται από τις σχετικές υπηρεσίες σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας (Help desk) της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ όπου πρέπει να αποστέλλεται σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία δεν αλλάζει και παραμένει έως 31 Μαίου 2020, για όσους πρέπει να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, ολοκληρώνοντας έτσι το 2ο στάδιο στάδιο υπαγωγής στην ρύθμιση.