Τη δυνατότητα να μειωθεί ο «κόφτης» του 60% στις αποδοχές των συνταξιούχων που  συνεχίζουν  να εργάζονται, φέρεται να εξετάζει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό της περικοπής της σύνταξης αναμένεται να μειωθεί στο 30%, δηλαδή στο μισό από αυτό που ισχύει σήμερα, με ισχύ από το 2020.

Το σχεδιαζόμενο μέτρο πρόκειται να ψηφισθεί στις αρχές του 2020 με το νέο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο και θα έχει άμεση εφαρμογή, τόσο για τους ήδη απασχολούμενους συνταξιούχους που έχουν υποστεί την μείωση 60% από τον νόμο Κατρούγκαλου, όσο και για τους μελλοντικούς. 

Υπενθυμίζεται πως όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι μετά τον N. Κατρούγκαλου (δηλαδή μετά τις 13 Μαΐου 2016) και  απασχολούνται, έχουν περικοπή της σύνταξής τους κατά 60% αν απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα και πλήρη περικοπή της σύνταξης αν απασχοληθούν σε φορείς γενικής κυβέρνησης.

Την ίδια ποινή έχουν και αυτοί που έγιναν συνταξιούχοι πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά ξεκίνησαν απασχόληση μετά το 2016. Με μεταγενέστερη απόφαση οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν να καλλιεργούν εξαιρέθηκαν τελικά από την περικοπή.

Το ίδιο συνέβη και με τους συνταξιούχους των λοιπών πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, εφόσον η συνταξιοδότησή τους έγινε μέχρι τις 12/5/2016, πριν από την ψήφιση δηλαδή του ν 4387/2016.