Χαμηλότερες είναι οι τιμές των προϊόντων στις ελληνικές αλυσίδες σουπερμάρκετ σε σχέση με τις αντίστοιχες των σουπερμάρκετ της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι στην χώρα μας υπήρξε πρόσφατα αύξηση του ΦΠΑ σε πολλές κατηγορίες προϊόντων.

Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) η οποία συγκρίνει το ίδιο τυπικό καλάθι προϊόντων στις 4 χώρες, προκύπτει ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι φθηνότερες.

Από τη σύγκριση τιμών (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ) το μέσο καλάθι στην Ισπανία, σε σχέση με την Ελλάδα είναι 8% ακριβότερο, 38% ακριβότερο στην Γαλλία και κατά 44% πιο ακριβό στην Γαλλία.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων αλλάζει σημαντικά όταν αφαιρέσουμε τον αναλογούντα ΦΠΑ ανά χώρα για να αντιληφθούμε τις πραγματικές τιμές των προϊόντων σουπερμάρκετ. Η σύγκριση των καλαθιών σε αυτή την περίπτωση δείχνει ότι οι τρεις χώρες έχουν ακόμα πιο ακριβό μέσο καλάθι από την Ελλάδα, η Ισπανία κατά 18%, η Γαλλία κατά 51% και η Αγγλία κατά 60%.

 

10-11-2015_sx1

 

 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές ανά κατηγορία προϊόντων ανά χώρα.
 

10-11-2015_sx2

Οι χαμηλότερες τιμές των προϊόντων στην Ελλάδα σε σχέση με την Αγγλία, την Ισπανία και την Γαλλία είναι διαχρονική.

Όλες οι τελευταίες εκθέσεις δείχνουν ότι η Ελλάδα συνεχώς έχει φθηνότερο καλάθι από τις συγκρινόμενες χώρες με διακυμάνσεις οι οποίες δεν αλλάζουν το αποτελέσματος της ανάλυσης. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι συγκεκριμένα συγκριτικά σε σχέση με τη Γαλλία και την Αγγλία η ποσοστιαία διαφορά με Ελλάδα φαίνεται πως μεγαλώνει εξαιτίας κυρίως του αποπληθωρισμού στην Ελλάδα και του πληθωρισμού σε αυτές τις χώρες, καθώς και λόγω των εξελίξεων της ισοτιμίας Ευρώ-Λίρας Αγγλίας που επηρεάζει τη σύγκριση με την Αγγλία.