Τελευταία ημέρα αύριο για την υποβολή των δηλώσεων αναστολής σύμβασης και «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες. Έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι εργαζόμενοι για να υποβάλλουν τις δικές τους υπεύθυνες δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr.

Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του επισιτισμού, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού, του αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται βάσει ΚΑΔ υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις αναστολής για τους εργαζόμενους που έθεσαν σε αναστολή τον Αύγουστο.

Η δήλωση υποβάλλεται με το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζόμενούς τους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο το μήνα Αύγουστο, είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.

Παράλληλα, οι εργοδότες που ενέταξαν μισθωτούς στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τον Αύγουστο, έχουν περιθώριο έως αύριο Πέμπτη για να υποβάλλουν την δήλωση της Β' Φάσης στην ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να πληρωθούν οι εργαζόμενοι από το κράτος την αποζημίωση βραχυχρόνιας εργασίας, δηλαδή το 60% του μισθού που χάθηκε λόγω μειωμένου ωραρίου.

Οι δηλώσεις της Α' Φάσης για τον μήνα Σεπτέμβριο συνεχίζονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Τέλος οι εργαζόμενοι που μπήκαν σε αναστολή τον Αύγουστο μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη τους. 

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εποχικών ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. 

Υπενθυμίζεται πως η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που πλήττονται, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».

 

Πληρώνονται οι εισφορές από τον ΕΦΚΑ

Με πίστωση ύψους 68.267.210 ευρώ επιχορηγείται ο e- ΕΦΚΑ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Ιούνιο, Δώρο Πάσχα και διαφορές μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαϊου 2020. 

Στο μεταξύ μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου έχει δοθεί παράταση για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων όπως:

Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και Ιουλίου 2020 και καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για τους:
α. εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 του Ν. 4690/2020),
β. εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2020 (άρθρο 32 του Ν. 4690/2020),
γ. εποχικά εργαζόμενους - χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης - που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του Ν. 4690/2020).

Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 και καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 123 παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020) ενταγμένων ή μη στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.  

 

Διαβάστε επίσης