Tο διήμερο Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Ιουλίου αναμένεται να πληρωθούν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ οι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή σύμβασης τον Ιούνιο.

Την προσεχή Δευτέρα πληρώνονται και όσοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από τις 15 έως τις 30 Ιουνίου.

Το υπουργείο Εργασίας έδωσε νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την β’ φάση της διαδικασίας ένταξης στον μηχανισμό, οπότε οι αιτήσεις των εργοδοτών μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Προκειμένου για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβουν όσοι εντάσσονται στον μηχανισμό, οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα πρέπει να δηλώσουν:

 •  τις μικτές μηνιαίες αποδοχές με πλήρη απασχόληση, δηλαδή τον ονομαστικό μισθό του εργαζόμενου για ολόκληρο το μήνα, όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει υποβληθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» (χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές, όπως οικειοθελείς παροχές, κλπ). Στην περίπτωση όπου υπάρχουν πρόσθετες αποδοχές, πέραν του ονομαστικού μισθού, αυτές βαρύνουν πλήρως τους εργοδότες
 • τις καθαρές αποδοχές, που θα καταβάλλονταν στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον μηχανισμό, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση, προ φόρων και εισφοράς αλληλεγγύης, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου.

  Επισημαίνεται ότι δεν δηλώνονται στο σύστημα οι καθαρές αποδοχές που αντιστοιχούν σε προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και πρόσθετες αμοιβές, όπως οικειοθελείς παροχές, κλπ.

 • τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον μηχανισμό που αφορούν τις μειωμένες ώρες εργασίας του

  όπως αυτές αποτυπώνονται στις αιτήσεις/δηλώσεις ένταξης στο μηχανισμό, σε συνδυασμό με το υποβληθέν έντυπο Ε4: πίνακας προσωπικού-συμπληρωματικός ωραρίου. Οι αποδοχές αφορούν καθαρές πληρωτέες αποδοχές προ φόρων και προ παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης από τις επιχειρήσεις-εργοδότες, χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές, όπως οικειοθελείς παροχές, κλπ.

  Στην περίπτωση που οι συνολικά καταβαλλόμενες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά, που προκύπτει, αναπληρώνεται από το κράτος. Όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν αναπλήρωση εισοδήματος 100%.

  Επίσης, κατά τη δήλωση των χρονικών διαστημάτων ένταξης εργαζομένων στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ φάση), δεν συμπεριλαμβάνονται διαστήματα που οι εργαζόμενοι δεν αμείβονται από τον εργοδότη, όπως, για παράδειγμα, όταν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια, κλπ.

Πάντως, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, κατά τον πρώτο μήνα που «έτρεξε» το πρόγραμμα εντάχθηκαν μόλις 5.600 επιχειρήσεις (σε σύνολο 700.000), κάτι που αντιστοιχεί σε 52.000 εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας.

 

Αναστολές συμβάσεων τον Ιούνιο

Στο μεταξύ το υπουργείο Εργασίας έδωσε παράταση έως τις 27 Ιουλίου στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας (δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις) για τον μήνα Ιούνιο.

Συνεπώς, όσοι εργοδότες θέλουν να δηλώσουν τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή τον μήνα Ιούνιο, έχουν μια τελευταία ευκαιρία για να το κάνουν, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  supportemployees.services.gov.gr .

Με τον τρόπο αυτό θα εισπράξουν την ειδική αποζημίωση ύψους έως 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες του Ιουνίου. Η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών και ανέρχεται σε 17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής.  

Οι αναστολές αφορούν εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

H προγραμματισμένη πληρωμή της ειδικής αποζημίωσης, έχει ανακοινωθεί για το διήμερο 27 και 28 Ιουλίου. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή για πρώτη φορά εντός του μηνός Ιουνίου, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr μετά τη δήλωση της αναστολής από την επιχείρηση στο σύστημα «Εργάνη».

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο ή και Μάιο και παρατείνεται η αναστολή τους για τον μήνα Ιούνιο, δεν απαιτείται να προβούν σε δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ).